UVI-provtagning-patient med KAD eller uridom

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Patient med KAD

Slangen till urinuppsamlingspÄsen stÀngs av 1/2-1 timme före provtagningen. Katetern tvÀttas med 70% sprit och punkteras med steril engÄngsspruta nedanför förgreningsstÀllet. Urinen överförs till plaströr.

Urinfig4.jpg


OBS! Endast latex och silikonkatetrar kan punkteras pÄ detta sÀtt, ej katetrar av genomskinlig PVC-plast. Lossa ej uppsamlingsslangen.

Suprapubisk blÄspunktion kan övervÀgas, eftersom diskrepans mellan odlingsfynd i kateteurin och blÄsurin erhÄllen via blÄspunktion kan förekomma.

Behandling med KAD under lÀngre tid Àn 1-2 veckor medför ofta blandinfektion med flera olika arter och olika resistensmönster Vid febril UVI bör dÀrför blododlingar tas innan antibiotikabehandling pÄbörjas, eftersom urinodlingsfyndet kan vara svÄrtolkat.


Patient med uridom

Ta av uridomen, tvÀtta penis med tvÄl och vatten och torka torrt. LÄt urinen droppa direkt ner i plaströr.