Akut rinit, ensidig långdragen sekretion från näsan och stinknäsa

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Akut rinit

Definition

Ett primärt viralt inflammatoriskt tillstånd i nässlemhinnan som kan utgöra en del i en övre luftvägsinfektion.

Vanlig förkylning (common cold) är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden. Incidensen är i USA 6-8 insjuknanden per 1000 personer och dag. Rhinovirus och coronavirus ligger oftast bakom milda, okomplicerade förkylningar, men även exempelvis influensa A som hos 30 % av infekterade endast ger ÖLI-symptom. Endast i undantagsfall firma indikationer för identifiering av etiologiskt agens vid vanliga förkylningar.


Ensidig, långdragen sekretion från näsan

Inger misstanke om främmande kropp eller malignitet snarare än primär infektion.

Stinkknäsa

Etiologi

Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae eller okänd.

Sjukdomsbild

Stinkmäsa eller ozena är en ovanlig form av atrofisk rhinit med illaluktande krustbildning i näsan. När sådan uppträder är anammesen vanligen mycket lång.

Mikrobiologisk diagnostik

Odling av sekret från afficierat område i näshålan.