Akut rinit, ensidig långdragen sekretion från näsan och stinknäsa

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Akut rinit[redigera]

Definition[redigera]

Ett primärt viralt inflammatoriskt tillstånd i nässlemhinnan som kan utgöra en del i en övre luftvägsinfektion.

Vanlig förkylning (common cold) är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden. Incidensen är i USA 6-8 insjuknanden per 1000 personer och dag. Rhinovirus och coronavirus ligger oftast bakom milda, okomplicerade förkylningar, men även exempelvis influensa A som hos 30 % av infekterade endast ger ÖLI-symptom. Endast i undantagsfall firma indikationer för identifiering av etiologiskt agens vid vanliga förkylningar.


Ensidig, långdragen sekretion från näsan[redigera]

Inger misstanke om främmande kropp eller malignitet snarare än primär infektion.

Stinkknäsa[redigera]

Etiologi[redigera]

Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae eller okänd.

Sjukdomsbild[redigera]

Stinkmäsa eller ozena är en ovanlig form av atrofisk rhinit med illaluktande krustbildning i näsan. När sådan uppträder är anammesen vanligen mycket lång.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Odling av sekret från afficierat område i näshålan.