Coronavirus

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Virus är den dominerande orsaken till övre luftvägsinfektioner. Ofta är de virala övre luftvägsinfektionerna komplikationsfria, och diagnostik av etiologiskt agens är inte indicerat. Många av de virus som ger nedre luftvägsinfektioner orsakar även ÖLI (influensa A och B, parainfluensa 1-3, CMV, adenovirus) och har beskrivits tidigare i denna serie. Här beskrivs kortfattat andra virus, som kan orsaka olika typer av ÖLI.


Coronavirus[redigera]

Coronavirus är enkelsträngat RNA-virus med hölje. Virusytan täcks av klubbliknande utskott, med uppdrivning i den perifera delen. Detta ger virus ett karakteristiskt utseende vid undersökning i elektronmikroskop och har även motiverat dess namn (corona=krona) Subgrupper förekommer inom Coronavirusgruppen vanligast är 0C43 och 229E. Se också SARS-CoV.

Symtom[redigera]

Coronavirus är den näst rhinovirus vanligaste orsaken till förkylning. Inkubationstiden är 2 dagar och sjukdomen varar 3-4 dagar. Symtomen är huvudsakligen snuva och halsont utan feber. Hälften av infektionerna är troligen asymtomatiska. Alla åldersgrupper drabbas. Reinfektioner är vanliga.

Diagnos[redigera]

kan ställas genom isolering av virus på vissa organkulturer men varken viruspåvisning eller serologi utförs rutinmässigt. Virus kan också ses med elektronmikroskopi.