Förord, UVI och deltagare i referensgruppen

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Version från den 12 januari 2010 kl. 15.50 av Magnus Thore (diskussion | bidrag) (→‎Förord)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Förord[redigera]

Föreliggande volym om referensmetodik för UVI/bakteriuri (2:a upplagan 2000) är en uppdatering av den första upplagan från 1993. Framför allt har avsnittet om klassificering och därmed sammanhängande signifikansgränser modifierats för att minska riskerna för överdiagnostik. En nyhet är att referensmetodiken kompletterats med en hierarkisk struktur av möjliga metodval som stöd vid ackreditering och offertgivning.

Anvisningarna för dipslideodling har anpassats efter erfarenheter från det externa kvalitetssäkringprogrammet samt utvärderingar gjorda med stöd från Socialstyrelsens primärvårdsfonder. Metodiken inriktas nu i första hand mot ren screening för bakteriuri kombinerad med möjligheten att identifiera E. coli. För att skapa enhetlighet inom de laboratoriemedicinska specialiteterna och minska riskerna för feltolkning föreslås vidare att bakteriekoncentrationen anges i CFU/L i stället för CFU/mL.

Sedan arbetsgruppen redovisade sitt förslag har detta sänts på remiss till samtliga kliniskt mikrobiologiska laboratorier, det har varit föremål för allmän diskussion vid en SMI-dag och slutligen fastställts som konsensusdokument av CL- nämnden vid SMI 4 maj 2000.

Referensgruppen vill slutligen framföra ett stort tack till författarna och alla andra som konstruktivt bidragit till detta harmoniserförsök.


Stockholm, maj 2000 Hans Hallander

Tillägg till förord: I denna nätbaserade utgåva (2010) har rekommendationerna efter remissomgång för dipslideodling tagits bort. Skälet till ändringen framgår i artikeln Dipslide vid UVI-diagnostik.

Magnus Thore 12 januari 2010 kl. 14.50 (UTC)

Medlemmar i referensgruppen för diagnostik av urinvägsinfektioner[redigera]

  • Olle Aspevall, sekreterare. Kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
  • Hans Hallander, ordförande. Kvalitetssäkringsenheten, Smittskyddsinstitutet, 171 82 Solna
  • Lena Morgan, Kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
  • Torsten Sandberg, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg
  • Eva Österberg, Turebergsmottagningen Sollentuna vårdcentral box 476, 191 24 Sollentuna
  • Anders Österlund, Smittskydd Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad


Avsnittet om urinvägsinfektioner hos barn har skrivits av Jan Winberg, Barnmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm och reviderats av Ingela Bollgren-Hjertqvist, Barnmedicinska kliniken, Sachsska sjukhuset, 118 95 Stockholm.