Nonfermentativa gramnegativa stavar vid UVI-diagnostik

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Bakgrund Referensgruppen har sammanställt ett förslag till artbestämning av urinisolat i rutindiagnostik. Det bygger på att utodling sker på CLED- och blodagar. Förslaget utgår från arbeten utgivna av Referensgrupperna för Enterobacteriaceae, stafylokockdiagnostik och till viss del Referensgruppen för glukosnonfermentativa gramnegativa stavar.

Syftet är att ange minimikriterier för positiva fynd och användbara tilläggskriterier vid UVI-diagnostik.


Metoder använda vid identifiering

För utförlig beskrivning av diagnostiska hjälpmetoder för den laborativa urindiagnostiken hänvisas till befintlig upplaga av ASM Manual of Clinical Microbiology. Där beskrivs exempelvis CAMP-test, DNas-test, Galla-eskulin, Gramfärgning, KIA, NaCl-buljong, TSI, Indoltest, Spottest indol’, Katalastest, Koagulastest, Optochintest, Oxidastest, Kovacs, Serumtest, VogesProskauertest.

För spottest indol krävs tillsats av L-tryptofan i blodagarn (lämplig mängd är 10 mL 1 % L-tryptofanlösning till en liter blodagarbas). Spotest indol bör utföras med DMACA-reagens (p-dimetylaminocinnamaldehyd) eftersom detta är den känsligaste metoden. Se även Barrow GI, Feitham RKA, Manual for identification of medical bacteria. Cambridge: Cambridge university press 1990, sid. 36 för diskussion ang. indoltest, rör.

Glukosnonfermentativa gramnegativa stavar

Grundkriterier: God växt på MacConkey-agar, Kovacs-oxidaspositiv (se dock undantag nedan), Glukosnonfermentativ (KIA/TSI-negativ).

Genus/art-diagnostik behövs rutinmässigt endast för Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia och Acinetobacter. Övriga isolat kan svaras "Gramnegativ stav som ej tillhör Enterobacteriaceae".


1. Pseudomonas aeruginosa

Minimikriterier:

1. Karakteristisk lukt och utseende (grönbrunt pigment, smultron eller ‘fruktig’ lukt) kan svaras direkt.

2. Kovacs-oxidaspositiv, ADH-positiv, växt vid 42 grader.

Vid decarboxylastest av glukosnonfermentativa gramnegativa stavar är det lämpligt att ha med både positiv och negativ kontroll p.g.a. svårigheten att tolka testresultat. P. aeruginosa är ADH-positiv och LDC-negativ.

2. Stenotrophomonas maltophilia

Minimikriterier: typiskt koloniutseende efter 2 dygn, ej fermentativ, oxidasnegativ, DNas-positiv, gramnegativ smal stav.

Andra egenskaper:

  • karakteristiskt utseende, ammoniaklukt vid växt på blodagar.


3. Acinetobacter

typiskt koloniutseende, ej fermentativ, oxidasnegativ, DNas-negativ, gramnegativ kockoid stav.