Antivirala medel vid ögoninfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerAntivirala medel vid ögoninfektioner[redigera]

Herpes simplex och varicella zoster[redigera]

Aciklovir är en nukleosidanalog som är verksam mot Herpes simplex och varicella-zoster virus. Acyklovir fosforyleras av virusspecifikt tymidinkinas till aciklovir-monofosfat, som av cellulära kinaser fosforyleras vidare till aciklovirtrifosfat. Denna produkt avslutar nukleinsyramolekylen och resulterar i att virusreplikationen upphör. Aciklovirresistenta virusstammar förekommer, vilka i de flesta fall isolerats från immundefekta patienter.

Aciklovir finns som ögonsalva, tablettmixtur och infusionsberedning. Recidiverande herpes simplex keratit behandlas med ögonsalva. Zoster oftalmicus tablettbehandlas, medan “akut retinal nekros” behandlas med intravenös infusion. Alternativ lokalbehandling vid herpesinfektioner (tex vid aciklovirresistens) är licenspreparatet Viroptic (triflundin).

CMV[redigera]

Ganciklovir är en nukleosidanalog som är verksam mot bl a CMV. Substansen fosforyleras inne i cellen till ganciklovirtrifosfat. Den antivirala effekten består i hämning av den virala DNA-syntesen. Inom oftalmologin används preparatet främst för behandling av CMV-retinit hos patienter med aids. Ganciklovir finns endast som infusionsberedning.

Foscarnet ar en pyrofosfatanalog som verkar genom att hämma virusspecifikt polymeras. Substansen är verksam mot alla kända humana herpes virus samt HIV. Används bl a vid CMV-retinit hos patienter med aids. Foscavir finns endast som infusionsberedning.