Blododling vid ÖLI-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Blododling[redigera]

Indikationer för provtagning[redigera]

Luftvägsinfektion med klinisk misstanke på bakteriemi. Exempelvis epiglottit med associerad sepsis orsakad av H. influenzae typ b eller svalginfektion med allmänpåverkad patient (GAS).

Blododlingsteknik: se I 4 Bakteriemi-diagnostik.