Blododling vid ÖLI-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Blododling

Indikationer för provtagning

Luftvägsinfektion med klinisk misstanke på bakteriemi. Exempelvis epiglottit med associerad sepsis orsakad av H. influenzae typ b eller svalginfektion med allmänpåverkad patient (GAS).

Blododlingsteknik: se I 4 Bakteriemi-diagnostik.