CNS-infektion med kryptokocker-svamp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


CNS-infektion med svamp[redigera]

Kryptokockmeningit (se också Kryptokocker (CNS))[redigera]

Vanligast av cerebrala svampinfektioner är kryptokockmeningit.

Cryptococcus neoformans är en jästsvamp som förekommer i två varianter och 4 serotyper, vanligast var. neoformans serotyp A. Kryptokockerna har en polysackaridkapsel av varierande omfång. Vid nedbrytningen bildas melanin, vilket kan utnyttjas i diagnostiken. Sjukdom uppstår hos värdar med nedsatt T-cellsimmunitet som AIDS, lymfom, sarkoidos eller efter kortisonbehandling.

CNS-infektion är den allvarligaste formen av kryptokockinfektion. Meningiten är subakut eller kronisk, någon gång akut. Positivt antigentest i serum är absolut indikation för lumbalpunktion då meningiten ofta är symtomfattig. Av AIDS-patienter får 3-5 % i Europa och 20-30 % i Afrika kryptokockmeningit. Solida kryptokockom i hjärnsubstansen är sällsynta, <5 %. Symtomen påminner om hjärntumör och diagnosen är svår utan hjärnbiopsi. Extraneurala infektionsfoci i lungor, urinvägar och blod är inte ovanliga. Återfall är vanliga i kryptokockos, långvarig profylax och övervakning behövs.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Direktmikroskopi görs med tusch eller Blankophor varvid en halo visualiseras runt cellen som vanligen är 5-7 mm i diameter, rund, med eller utan enstaka knoppning (se bilaga 2). Antigendetektion för att påvisa kapselpolysackarid är diagnostiskt värdefull på likvor och serum och känsligare än tuschpreparat på likvor. Odling utförs samtidigt.

Centrifugering av likvor bör ske och inkubationen utsträckas till 3-4 veckor vid 30 °C. (Svampen växer även vid 37 °C.)

Övrig svampinfektion i CNS[redigera]

Meningit med andra svampar än kryptokocker är extremt ovanlig i Sverige. Importfall av exotiska mykoser kan förekomma liksom enstaka fall av omgivningssvampar. I sällsynta fall kan svamp som Aspergillus iatrogent föras in i hjärnan. Nedan följer en lista på agens, som kan förekomma intracerebralt. Även andra svampar kan givetvis förekomma (Se Övriga svampar (CNS)).

 • Absidia spp
 • Aspergillus spp
 • Blastomyces dermatitidis
 • Candida albicans
 • Coccidioides immitis
 • Histoplasma capsulatum
 • Histoplasma duboisii
 • Mucor spp
 • Paracoccidioides brasiliensis
 • Rhizopus spp
 • Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)
 • Sporothrix schenckii