CNS-infektioner-smittskyddslagen

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Artikeln uppdaterad februari 2010


Smittskyddslagen (CNS-infektioner)[redigera]

Smittskyddet leds för varje landsting av en smittskyddsläkare och skall verka för att befolkningen så långt det går skyddas mot smittsamma sjukdomar som sprids bland människor.

Anmälningspliktiga sjukdomar[redigera]

Smittskyddslagen (2004:168) delar in anmälningspliktiga sjukdomar i allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. De sistnämnda utgör enligt lagen ett större hot och smittrisk för befolkningen, och omfattar i dag endast SARS och Smittkoppor. Dessutom listar Smittskyddsförordningen (2004:255) anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar, flera av dem också smittspårningspliktiga (Tabell 11). Smittspårningsförfarandet regleras i SOSFS 2005-27.

Alla smittsamma sjukdomar berörs av visserligen av lagen, men endast de uppräknade skall rapporteras till smittskyddsläkaren i aktuellt landsting och till Folkhälsomyndigheten. Vissa sjukdomar som kan spridas via objekt, djur, vatten eller livsmedel ska även anmälas till kommunens Miljö- och Hälsoskyddskontor.

Tabell 11. Smittskyddsreglerade infektioner relaterade till CNS[redigera]

Allmänfarliga sjukdomar enligt Smittskyddslagen

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar enligt Smittskyddsförordningen

(S) innebär smittspårningsplikt


För närmare detaljer om rapportering och vilka uppgifter som skall anges i anmälan hänvisas till instruktioner utgivna av Folkhälsomyndigheten.