Chancroid-epidemiologi

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Chancroid (alt. beteckningar ulcus molle eller mjuk schanker)


Chancroid var en vanlig orsak till genitala sår i Afrika, Sydostasien, Karibien och Latinamerika. I dessa länder underlättar chancroid också spridning av HIV. Den senaste tiden har en minskning av chancroid och bakterieorsakade genitala sår observerats i u-länder. I Dar es Salaam, Tanzania rapporterades 2007 att endast cirka 5 % av genitala ulcers orsakades av Haemophilus ducreyi. En ökning av genitala sår orsakade av Herpes simplex virus har rapporterats från vissa länder i Afrika. Inga fall av chancroid anmäldes under 2003. I Sverige noteras enstaka importfall, och inhemskt smittspridning av H. ducreyi har inte förekommit på flera decennier. Smittan är inte längre anmälningspliktig, vilket gör epidemiologiska data osäkra.