Dicrocoelium dendriticum

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad september 2011.


Till innehållsförteckning för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik.


Dicrocoelium dendriticum (liten leverflundra)[redigera]

Smittämnet[redigera]

Dicrocoelium dendriticum-infektion är vanligt förekommande hos gräsätande djur, t.ex. kor och får. En vuxen mask är lancettformad och mäter 5 – 15 x 1,5 – 2,5 mm.

Livscykel[redigera]

Parasiten behöver två mellanvärdar, snigel (landlevande snäcka) och myra, för att fullborda livscykeln. Snigeln äter t.ex. kospillning som innehåller parasit-ägg. Äggen kläcks i snigeln och de frisläppta larverna borrar sig igenom tarmen och etablerar sig i tarmkanalen där de vidareutvecklas. Snigeln kapslar in detta larvstadium i slem som utsöndras via andningsporen. När den andra mellanvärden – myran – äter från dessa slembollar och får i sig parasiter kommer dessa att så småningom påverka myrans nervsystem och beteende. Infekterade myror klättrar nattetid upp på grässtrån där de kan ätas av betande boskap. I boskapen utvecklas parasiterna till vuxna, äggproducerande maskar. De lever i gallgångarna. I mycket sällsynta fall kan även människor bli smittade genom att få i sig infekterade myror via kontaminerad frukt eller grönsaker.

Symtom och klinisk bild[redigera]

De få styrkta fallen har haft milda hepatitsymtom och varierande gastrointestinala besvär.

Epidemiologi[redigera]

D. dendriticum är en kosmopolitisk parasit och lever i gallgångarna hos betande djur. Maskens ovanliga livscykel med myror som mellanvärd gör att humana infektioner är mycket sällsynta.

Provtagning och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

Fecesprov tas efter en veckas leverfri diet före provtagning.

Provtagningsföreskrifter[redigera]

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport[redigera]

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik[redigera]

D. dendriticum-ägg. Foto: CDC via Wikimedia Commons

Allmänt[redigera]

Laboratoriediagnostik är baserad på påvisning av maskägg i fecesprov. I de allra flesta fall då D. dendriticum-ägg påvisas i feces rör det sig om en ”falsk” infektion (spurious infection) efter intag av infekterad lever. Därför måste patienten ha en veckas leverfri diet före provtagning.

Referensmetod[redigera]

Påvisning av ägg i preparat från feces efter formalin/etylacetatkoncentrering (PAR 01).

Avläsningskriterier[redigera]

Äggen är små, mörkbruna och har ett tjockt skal. De mäter 38 - 45 µm x 22 - 30 µm, samt har ett lock (operculum) i ena änden.

Kvalitetssäkring[redigera]

Ingår i kvalitetsutskick för cystor och maskägg, t. ex UK NEQAS.

Svarsrutiner[redigera]

Inga maskägg påvisade/Ägg av Dicrocoelium dendriticum påvisade.

Utsvar innehållande fynd av Dicrocoelium dendriticum-ägg skall åtföljas av kommentar om att det troligen rör sig om en ”falsk infektion” och att upprepad provtagning efter en veckas leverfri diet rekommenderas.

Laboratorierapportering[redigera]

Infektioner med D. dendriticum är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Cabeza-Barrera I, Cabezas-Fernández T, Salas Coronas J, Vázquez Villegas J,Cobo F. Dicrocoelium dendriticum: an emerging spurious infection in a geographic area with a high level of immigration. Ann Trop Med Parasitol. 2011;105(5):403-6.
  • Drabick JJ, Egan JE, Brown SL, Vick RG, Sandman BM, Neafie RC. Dicroceliasis (lancet fluke disease) in an HIV seropositive man. JAMA 1988; 259(4):567-8.
  • Otranto D, Traversa D. A review of dicrocoeliosis of ruminants including recent advances in the diagnosis and treatment. Vet Parasitol. 2002;107(4):317-35.