Dipylidium caninum

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad september 2011.


Till innehålförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Dipylidium caninum[redigera]

Smittämne[redigera]

Bandmasken Dipylidum caninum är vanlig hos tama och vilda katt- och hunddjur. Den är 10–70 cm lång och består av segment som mäter 23 mm x 8 mm. I segmenten utvecklas äggsamlingar i form av små paket.

Livscykel[redigera]

För maskens utveckling krävs att äggen förtärs av en larv från hundens eller kattens loppa. Då utvecklas larven (från ägget) till en cysticercoidlarv i insektens kroppshåla. Om den infekterade insekten sväljs av en hund eller en människa, fäster cysticercoidlarven vid tarmmukosan och utvecklas till en fertil bandmask inom 3–4 veckor.

Symtom och klinisk bild[redigera]

Infektionen förlöper oftast obemärkt. Aptitlöshet, magbesvär och diarré kan ses vid kraftig infektion.

Epidemiologi[redigera]

Parasiten har global spridning bland tama och vilda katt- och hunddjur. Humana infektioner, huvudsakligen hos barn, har rapporterats från olika delar av världen. Det finns ingen direkt spridning av masken mellan människor då infektionen bara kan ske efter intag av den infekterade insekten.

Provtagnung och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

Fecesprov

Provtagning[redigera]

Se provtagningsanvisningar

Förvaring/transport[redigera]

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Laboratoriediagnostik är baserad på påvisning av masksegment eller maskägg i fecesprov. Segment eller ägg kan påvisas tidigast 1 månad efter infektionstillfället.

Referensmetod[redigera]

Direkt påvisning av masksegment i feces alternativt påvisning av äggpaket i efter formalin/etylacetatkoncentrering av feces (PAR 01).

D. caninum-segmenten är mycket mindre än segment från andra bandmaskar kan de lätt förbises eller förväxlas med exempelvis matrester. Misstänkta segment kan pressas mellan två objektglas och observeras i mikroskop.

Äggpacket av D. caninum. Foto: via Wikimedia Commons

Avläsningskriterier[redigera]

D. caninum-ägg är runda, mäter 25–40 µm och innehåller en larv försedd med hakar. Äggen förekommer oftast i grupper som små paket. Enstaka masksegment kan påträffas i feces, och kan ses i samband med filtrering av formalin/feces-suspension. Segmenten är avlånga, 23 mm x 8 mm och påminner om gurkfrö (färska) eller riskorn (intorkade); inne i segmentet ses äggpaketen.

Kvalitetssäkring[redigera]

Ingår inte i kvalitetsutskick för cystor och maskägg, t. ex UK NEQAS.

Svarsrutiner[redigera]

Inga maskägg påvisade/Ägg av Dipylidium caninum påvisade

Laboratorierapportering[redigera]

Infektioner med D. caninum är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Raether W, Hänel H. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of zoonotic cestode infections: an update. Parasitol Res. 2003;91:412-438.