Enterokocker och streptokocker-minimikriterier vid speciesbestämning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Laboratoriemetoder


Minimikriterier för speciesbestämning av enterokocker och streptokocker[redigera]

Karakteristiskt koloniutseende.Växer både i aerob och anaerob miljö. Grampositiva kocker i kedjor eller i diploställning. Katalasnegativa.


Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium och vankomycinresistenta enterokocker (VRE), referensmetodik[redigera]


I Folkhälsomyndighetens (Smittskyddsinstitutets) kunskapsunderlag Vankomycinresistenta-enterokocker-VRE-2011 finns olika aspekter av problemområdet VRE beskrivna.[1] Kunskapsunderlaget innehåller avsnitt om diagnostisk referensmetodik av VRE, som ligger till grund för de som presenteras i denna Wikiupplaga. Det ska observeras att kunskapsunderlagets version inte underkastats konsensusbeslut, varför endast Wikiupplagan har status som referensmetodik.

Streptococcus pneumoniae, pneumokocker elementkod ATCC 33400[redigera]

Grampositiva diplokocker, ibland i korta kedjor, med alfahemolys. Kolonierna är ofta släta, navlade 0,5-1 mm i diameter stora eller slemmiga glänsande kolonier på ca 5 mm i diameter. Kolonimorfologin kan variera beroende på om pneumokockerna är kapslade eller ej. De icke kapslade liknar alfastreptokocker och skiljs från dessa genom att de är optochinkänsliga, vilket testas med optochinlapp på blodagarplatta (gränsvärde enligt tillverkaren). OBS att ca 1 % av pneumokocker kan vara optochin-resistenta.

Vid tveksamhet kan pneumokockerna testas med gallöslighetstest, varvid bakteriernas känslighet för natriumdeoxycholat (2 % eller 10 %) studeras. Pneumokocker lyserar när natriumdeoxycholat tillsätts vilket inte alfastreptokocker gör. Dock kan < 1 % av pneumokocker vara icke känsliga för natriumdeoxycholat.

Ett isolat som misstänks vara pneumokocker, men som inte kunnat verifieras, kan sändas till Folkhälsomyndigheten för vidare typning.

Se för övrigt artikel Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes, grupp A Streptokocker (GAS), elementkod ATCC 12344[redigera]

Se Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae, grupp B Streptokocker (GBS), elemetkod ATCC 13813[redigera]

Se Streptococcus agalactiae (GBS)

Gruppbestämning[redigera]

Enterokocker[redigera]

Diagnostiska minimikriterier för enterokocker och de vanligaste arterna inklusive VRE redovisas i Bilagor till VRE-diagnostiken.

Grupp C Streptokocker (GCS), elementkod UMLSCUIC 0318158[redigera]

Stora betahemolyserande kolonier med positivt agglutinationstest för Lancefieldantigen C. Anm. VP-negativ.

Grupp G Streptokocker (GGS)[redigera]

Stora betahemolyserande kolonier med positivt agglutinationstest för Lancefieldantigen G. Anm. VP-negativ.

Streptokocker tillhörande Streptococcus anginosus-gruppen (tidigare S. milleri-gruppen)[redigera]

Typisk kolonimorfologi ofta nålspetsstora (pinpoint). Växer bäst i CO2-miljö.Varierande hemolys (alfa, beta eller ingen) på blod-agar. Påvisbar agglutination för Lancefieldantigen A, C, G, H eller F. VP-positiv. Innefattar Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus intermedius.

Anm. Stor variation i koloniutseende och hemolys. Ofta typisk lukt av smörkola.

Grupp D Streptokocker (GDS)[redigera]

Ingen växt på 6,5 % NaCl-agar. Positiv på galla-eskulinagar. Negativ PYR-test. Påvisbar agglutination för Lancefield-D-antigen. Inkluderar exempelvis Streptococcus bovis och Pediococcus. Anm. Av intresse vid septikemi.

Alfastreptokocker, elementkod QU 60542[redigera]

Varierande hemolys (alfa eller ingen) på blodagar.

Innefattar ett flertal arter såsom Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, Granulicatella species, Gemella species, Aerococcus species., Stomatococcus species, Lactococcus species.

Benämningen kräver att arterna under speciesbestämning är uteslutna via subjektiva eller objektiva metoder.

Tabell 9. Sammanfattande tabell för speciesbestämning av enterokocker/streptokocker[redigera]

Bakterie Galla-eskulin Växt i 6,5 % NaCl Lancefield-

grupp

Optochin-

känslighet

Gall-

löslighet

PYR Tellurit (0,04 %) Arabinos CAMP-test Rörlighet VP
Enterococcus faecalis + + D - - + + - - - +
Enterococcus faecium + + D - - + - + - - +
Streptococcus pneumoniae - - - + + - - - - - -
Streptococcus pyogenes (GAS) - - A - - + - - - - -
Streptococcus agalactiae (GBS) - - B - - - - - + - +

Vissa stammar av S. pneumoniae kan vara PYR-positiva.

Länkar[redigera]