Förpackning och transport-svamp

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:SvampinfektionerFörpackning och transport av provmaterial för svampdiagnostik[redigera]

Förpackningen[redigera]

Avsändaren ansvarar för att försändelsen är korrekt klassificerad, förpackad och märkt samt att försändelser/prov med smittrisk är försedda med godsdeklaration.

Bedömning av smittfarlighet hos ett prov ska ske i samband med provtagning.


Förpackningen för alla slags prov och stammar ska bestå av:

 • -ett tätt provkärl, t.ex. ett glas- eller plaströr med tättslutande gummipropp eller med skruvlock
 • -ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen
 • -en tät och skyddande transporthylsa, -burk eller -låda
 • -en skyddande ytterförpackning, t.ex. påse eller wellpappkartong


Smittförande ämnen/prov[redigera]

Stammar och isolat[redigera]

Isolerade, anrikade mikroorganismer tillhörande skyddsklass 2-4 (AFS 1997:12), dvs praktiskt taget alla agens som är aktuella inom klinisk mikrobiologi, som skickas med post eller med biltransport för exempelvis artbestämning eller subtypning ska packas och transporteras som smittförande ämnen (SRVFS 1996:2: ADR-S: Smittförande ämnen, klass 6.2).


Prov med smittrisk[redigera]

Risk för smitta vid exponering om provmaterial läcker ut under transport anses föreligga i följande fall:

 • -prov som innehåller eller på kliniska grunder misstänks innehålla mikroorganismer i skyddsklass 4 (AFS 1997:12) t.ex. Lassavirus, Ebolavirus.

Inga bakterier eller svampar ingår i denna klass.

 • -blodprov från patienter med känd eller på kliniska grunder misstänkt hepatit B eller HIV-infektion och blodprov med känd förekomst av HBe-antigen eller HIV. (Prov med HIV ska packas som smittförande prov p.g.a. att dessa väcker obehag och rädsla, trots att de inte anses medföra smittrisk i transportsituationen.)


Förpackning för smittförande ämnen ska vara certifierad, dvs testad vid ett ackrediterat testlaboratorium, märkt med FN-nummer (=UN 2814), uppgifterna 4G/klass 6.2/S/96/..(testlab) och försedd med etikett 6.2 “Infectious substance”. Varje sida av ytterförpackningen ska vara minst 100 mm.

Tillverkare/leverantör av provförpackningar ska kunna tillhandahålla erforderlig dokumentation såsom testprotokoll från ett ackrediterat testlaboratorium.

Flera stammar kan skickas i samma skyddsburk/-låda. Remissen packas utanför transporthylsan.

 • Godsdeklaration med nedanstående information ska åtfölja kollit:
  • -godsbeskrivning (t ex. Salmonella)
  • -FN-nummer (ex. UN 2814)
  • -klass (6.2), ämnesnummer (vanl. 2 el 3(b)), ADR
  • -mängd och antal kolli (ex. 5mL, kolli:1)
  • -avsändarens namn och adress
  • -mottagarens namn och adress

Godsdeklaration vid postbefordran heter “Shipper’s declaration”, postens blankett 2014.01. Vid bil- (och järnvägs-)transport kan blanketten ha ett enklare utförande, men med samma information.

Förpackning med yttermåtten 100 x 180 mm kan skickas som skrymmande brev. Posten fordrar att försändelsen rekommenderas.

Stammar packade i hylsa eller burk kan vid biltransport transporteras i biltransportlåda (certifierad) tillsammans med diagnostiska prov.


Prov utan smittrisk[redigera]

Förpackningen ska uppfylla kraven i SS-EN 829 och vid postbefordran märkas med etikett “Lättfördärvliga biologiska ämnen” (postens blankett 2112.18) samt “Diagnostic specimen - Not restricted...” (postens blankett 2112.17).

Majoriteten av diagnostiska prov medför i transportsituationen inte någon smittrisk. Hit hör:

 • -prov som inte innehåller mikroorganismer och sådana som innehåller mikroorganismer i skyddsklass 1, t.ex. laktobaciller, S. epidermidis
 • -prov som med låg sannolikhet innehåller mikroorganismer i skyddsklass 2, t.ex. Salmonella, S. aureus, influensavirus samt skyddsklass 3 med vissa undantag (se ovan).

I övrigt hänvisas till Packa Provet Rätt.