Hepatiter

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)

eller

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar

Se även

Hepatiter[redigera]

Smittämnen vid hepatiter[redigera]

Akut hepatit kan förorsakas av ett flertal virus som infekterar levern. Fem typer, hepatit A, B, C, D, E virus, har karakteriserats och tycks kunna förklara nästan alla fall av virushepatit. Alla fem tillhör olika virusfamiljer och är vitt spridda i världen med var för sig unik epidemiologi. Den dominerande smittvägen för hepatit A och E är fekal-oral och för B och C, och D parenteral. Det kliniska förloppet vid akut hepatit är snarlikt oberoende av vilken typ som är etiologiskt agens. Även om vissa särdrag kan urskiljas, och det epidemiologiska mönstret kan vara vägledande, kan etiologisk diagnos oftast inte säkert ställas utan laboratorietester i det enskilda fallet.


REFERENSER[redigera]

  • Viral Hepatitis, third edition, editors: Thomas. HC, Lemon S and Zuckerman AJ. Blackwell Publishing Ldt 2005.