Influensa C virus

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Virus är den dominerande orsaken till övre luftvägsinfektioner. Ofta är de virala övre luftvägsinfektionerna komplikationsfria, och diagnostik av etiologiskt agens är inte indicerat. Många av de virus som ger nedre luftvägsinfektioner orsakar även ÖLI (influensa A och B, parainfluensa 1-3, CMV, adenovirus) och har beskrivits tidigare i denna serie. Här beskrivs kortfattat andra virus, som kan orsaka olika typer av ÖLI.


Influensa C[redigera]

Influensavirus C tillhör virusfamiljen orthomyxovirus. Influensavirus har fått alfabetiska namn efter den ordning de upptäckts; A, B, C.

Influensa C virus är ett höljeförsett virus med utskott på virusytan och med ett segmenterat dubbelsträngat RNA-genom. Det skiljer sig från övriga två humana influensavirus genom att utskotten på ytan endast är av en typ, medan såväl influensa A som B har två typer av utskott, H och N.

Symtom[redigera]

Influensa C har ansetts ge endast obetydliga sjukdomssymtom.

Diagnostik[redigera]

Rutinmässigt utförs inte diagnostik av influensa C pga den relativt lindriga sjukdomsbild som infektionen ger. Virus isoleras bäst i LLC-MK2-celler. Virus korsreagerar ej immunologiskt med influensa A eller B. Serologisk undersökning utförs inte rutinmässigt