Munhålans protozoer

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad april 2012.


Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostikMunhålans protozoer[redigera]

Entamoeba gingivalis[redigera]

E. gingivalis är en vanligt förekommande parasit i munhålan som saknar cystform och överföring sker istället via trofozoiter. Dessa lever i tandfickor nära tandbasen, där de livnär sig på bakterier och annat cellmaterial. E. gingivalis förekommer främst hos patienter med parodontala infektioner som tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossningssjukdom (parodontit). Hos patienter med friska tandfickor är E. gingivalis däremot ett sällsynt fynd. E. gingivalis betraktas som en apatogen amöba, men exakt vilken betydelse den har vid gingivit och parodontit är inte helt klarlagd. Trofozoiter av E. gingivalis har också påträffats i material från uterus, cervix och lungor. Tidigare var diagnostiken baserad på mikroskopi, men då trofozoiter av E. gingivalis och E. histolytica har likartad morfologi och båda kan förekomma i samma provmaterial (tex sputum) är mikroskopiska metoder ej helt tillförlitliga, därför rekommenderas PCR-baserad metodik.

Trichomonas tenax[redigera]

T. tenax är en apatogen protozo som liksom E. gingivalis återfinns i munhålan hos patienter med parodontala infektioner. T. tenax saknar cystform och överförs med trofozoiter. Den är besläktad med Trichomonas vaginalis , men kan i motsats till denna inte etablera sig vaginalt. Trichomonas-trofozoiter har, förutom i munhålan, påvisats i material från luftvägarna och med PCR-analys har minst sex olika Trichomonas-species identifierats. Diagnostiken har traditionellt varit mikroskopi, men det är uppenbart att PCR krävs för exakt species-bestämning.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Trim RD, Skinner MA, Farone MB, Dubois JD, Newsome AL. Use of PCR to detect Entamoeba gingivalis in diseased gingival pockets and demonstrate its absence in healthy gingival sites. Parasitol Res. 2011 Sep;109(3):857-64.
  • Ghabanchi J, Zibaei M, Afkar MD, Sarbazie AH. Prevalence of oral Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax in patients with periodontal disease and healthy population in Shiraz, southern Iran. Indian J Dent Res. 2010 Jan-Mar;21(1):89-91.
  • Mantini C, Souppart L, Noël C, Duong TH, Mornet M, Carroger G, Dupont P, Masseret E, Goustille J, Capron M, Duboucher C, Dei-Cas E, Viscogliosi E. Molecular characterization of a new Tetratrichomonas species in a patient with empyema. J Clin Microbiol. 2009 Jul;47(7):2336-9.