Neisseria gonorrhoeae (ögon)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till huvudartikeln Gonorré


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Neisseria gonorrhoeae[redigera]

Gonokocker är den mest fruktade patogenen vid konjunktivit. Den ger en typisk klinik med kraftig purulent sekretion. Bakterien har förmåga att penetrera intakt korneaepitel. Risken att gonokock-konjunktivit kompliceras med keratit är ca 10 %.

En snabb diagnos är ett oeftergivligt krav och odling skall alltid kompletteras med direktmikroskopi. Andra Gramnegativa kocker (Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Acinetobacter calcoaceticus) kan förväxlas med gonokocker i direktmikroskopi varför säker diagnos endast kan ställas genom odling.

Gonokocker kan orsaka neonatal konjunktivit. Kontakt med infekterat genitalt sekret är en förutsättning för infektion. Symtomen uppträder tidigt efter födelsen men i enstaka fall senare under första levnadsmånaden.

Gonokocker kan också ge konjunktivit hos vuxna i samband med genital smitta. I Sverige har antalet rapporterade fall av gonorré minskat till 665 fall under 1991, att jämföra med 15340 fall 10 år tidigare. Under tiden 1986-91 rapporterades i genomsnitt 4 fall av gonokock-konjunktivit per år. Den gynsamma epidemiologiska utvecklingen har lett till avskaffandet av profylaktisk lapisering av nyföddas konjunktiva.

Gonokockinfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.


Provtagning och transport[redigera]

Prov för odling av gonokocker tas efter prov för klamydia. Prov tas med kolad bomullsarmerad träpinne i transportmedium (Stuartmedium).

Provet insänds snarast till laboratoriet. Transporttiden får ej överstiga 24 timmar.


Odling och antigenpåvisning[redigera]

Se Gonorré