Neisseria meningitidis (ögon)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till förgreningssidan Neisseria meningitidis


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Neisseria meningitidis [redigera]

Ögoninfektioner orsakade av meningokocker är sällsyntheter. Meningokockkonjunktiviten kan förekomma isolerad eller i samband med annan meningokockinfektion. Den kliniska bilden påminner om gonokockkonjunktiviten med akut purulent sekretion.

Endogen endoftalmit kan förekomma sekundärt till en meningokockmeningit. Antalet rapporterade fall av meningokockinfektion i Sverige är ca 100 per år (huvudsakligen meningit och septikemi).

Meningokockinfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen

Odling och antigenpåvisning[redigera]

Prov för odling av meningokocker tas med kolad bomullsarmerad träpinne i transportmedium (Stuartmedium). Provet insänds snarast till laboratoriet.

Transporttiden får ej överskrida 24 tinimar.


Odling och antigenpåvisning[redigera]

Se Neisseria meningitidis (CNS)