Oral candidos

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Oral candidos[redigera]

Definition/etiologi[redigera]

Infektion i munhålan orsakad av Candida albicans.


Sjukdomsbild[redigera]

Candidainfektion i munnen är en av de vanligaste svampinfektionerna i västvärlden. I munnen på nyfödda är förhållandena för infektion fördelaktiga. Svampen inokuleras sannolikt redan vid passagen genom vagina. Behandling av mamman prepartum minskar frekvensen oral candidainfektion, torsk, hos de nyfödda. Vid torsk ses gräddvita pseudomembraner på tungan, mjuka gommen och kindens slemhinna. Membranerna består av svampmycel och jästceller och sitter relativt fast. Sjukdomen kan breda ut sig till trakea, esofagus och munvinklar. Torsk kan även förekomma hos vuxna. predisponerande tillstånd är primära och förvärvade immunbrister (HIV), diabetes mellitus, riboflavinbrist, behandling med steroider, antibiotika eller cytostatika.

Vid papillhypertrofi med “svart hårig tunga” gynnas candidaväxt, men svampen har ingen etiologisk betydelse. Vid kronisk glossit av annan genes breder Candida också ut sig pga de fördelaktiga tillväxtbetingelserna, Glossitis rhombica mediana är en kronisk candidainfektion associerad med leukoplaki. Candida invaderar ofta sekundärt leukoplakier och ökar symtomen från dessa. Stomatit hos vuxna beror oftast på dåligt passande protes eller dålig munhygien. Candida växer då rikligt utan att vara primär sjukdomsorsak. Långvarig candidastomatit hos äldre leder ofta till kronisk munvinkelinfektion.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Pinnprov eller slemhinneskrap till svampodling.