Orofaryngeal candidos

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


Orofaryngeal candidos[redigera]

Oral candidos ses sällan hos friska vuxna men kan förekomma i upp till 5 % hos nyfödda barn och 10 % hos åldringar, särskilt i samband med tandprotes. Hos vuxna förekommer den vanligen i anslutning till nedsatt immunförsvar, t.ex. till följd av diabetes mellitus, leukemi, lymfom, malignitet, neutropeni. Den kan vara första kliniska tecknet på HIV-infektion. Användningen av bredspektrumantibiotika, kortikosteroider, cytotoxiska läkemedel och strålbehandling är också predisponerande faktorer. Kliniskt förekommer vita beläggningar, som liknar filmjölk, på kindens mukosa eller mindre vanligt på tungan, gommen och i farynx. Symtom kan saknas eller förekomma som brännande känsla eller torrhet i munnen, smakförlust eller smärta vid sväljning. De kliniska diagnoserna kan innefatta torsk, glossit, stomatit och angulär cheilit (perlèche).