PAR 05 Anrikning av Strongyloides-larver

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad juni 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Mikroskopisk påvisning av Strongyloides-larver efter anrikning på agar-platta[redigera]

Indikation[redigera]

Vid klinisk misstanke om Strongyloides-infektion när koncentrationsmetoden (PAR 01) är negativ.

Analysprincip[redigera]

Larver från färsk feces anrikas på agarplatta. Larverna lämnar karakteristiska spår på plattan och identifieras därefter till speciesnivå genom mikroskopering av avdödat material.

OBS! Med denna anrikningsmetod kan eventuella hakmaskägg i provet kläckas och larver utvecklas. För att utesluta hakmask-infektion rekommenderas därför att även koncentrationsmetod för cystor och maskägg (PAR 01) utförs på prov där Strongyloides-anrikning begärts.

Provtagning och transport[redigera]

5-10 gram färsk feces rekommenderas. För optimalt utbyte bör feces tas om hand så snabbt som möjligt efter provtagning. Om provet ska skickas till annat laboratorium måste det analyseras inom 1 dygn. Feces förvaras i rumstemperatur i avvaktan på analys samt under transport eftersom larvernas viabilitet påverkas av låg temperatur.

Speciell utrustning[redigera]

Inverterat mikroskop

Material[redigera]

Parafilm

Reagenser[redigera]

 • Agarplatta (blir ganska genomskinlig, vilket underlättar avläsning)
agar 1,5 %
köttextrakt 0,5 %
pepton 1,0 %
Na Cl 0,5 %
 • NaCl 0,9 %
 • formaldehyd 3,7 %

Analysprocedur[redigera]

Iaktta försiktighet. Använd alltid handskar vid arbete med levande Strongyloides-larver.

 1. Rör ut cirka 3 gram färsk feces med fysiologisk NaCl så att konsistensen blir krämig. Feces med lös konsistens behöver inte tunnas ut.
 2. Placera provet i mitten på agarplattan och bred ut så att det blir ungefär som en enkronas storlek i diameter.
 3. Sätt på locket och förslut med en remsa av parafilm. Förvara plattan i inkubator med en temperatur mellan 30 °C till 32 °C. Undvik direkt solljus.
 4. Granska plattan dagligen i inverterat mikroskop för att se om larverna lämnat spår. Typiska spår för Strongyloides-larver finns avbildade i referens 1.
 5. Om spår ses öppnas plattan försiktigt. Skölj försiktigt ytan med 3,7 % formaldehyd (10 % formalin). Låt stå 30 minuter för avdödning. Sug upp vätskan med en plastpasteur-pipett och överför till ett centrifugrör. OBS! Arbetet utförs i dragskåp.
 6. Centrifugera den uppsugna vätskan i 500 x g 5 minuter.
 7. Om inga spår ses efter 3 dagar avslutas inkubationen. Fortsätt därefter enligt punkt 5 och 6.

Bedömning av sediment[redigera]

Sug av ovanvätskan och tag med en pipett upp en del av sedimentet som placeras på ett objektsglas.

Kontrollera ”svanspartiet” på eventuella maskar i mikroskop med objektiv 40x. Filariforma larver av Strongyloides stercoralis har kluven svans i motsats till filariforma larver av hakmask.

Fortsätt att granska hela sedimentet.

För specifik artbestämning och differentiering från hakmasklarver se referens 1 och 2, samt i artikel ”Strongyloides stercoralis”. Hakmask-larver (som kläcks från ägg i provet) kan ses redan dag 1, men största antalet kommer först efter 5 dagar (när inkubationen redan är avslutad). Dessa larver lämnar annorlunda spår.

Säkerhetsaspekter[redigera]

OBS! Iaktta stor försiktighet vid hantering av plattor med anrikat material, eftersom metoden leder till att infektiösa, filariforma larver av Strongyloides utvecklas.

Svarsrutiner[redigera]

Positivt prov: Rhabditiforma/filariforma larver av Strongyloides stercoralis påvisade

Negativt prov: Inga larver påvisade

Anmärkning[redigera]

Vid stark klinisk misstanke om Strongyloides-infektion och negativ isolering, exempelvis oklar eosinofili hos patient som varit i endemiskt område, rekommenderas att analysen upprepas på nytt prov.

Denna metod kan även användas för anrikning av hakmasklarver. Inkubering och daglig granskning skall då pågå under minst en vecka.

Kvalitetssäkring[redigera]

Avdödade larver av Strongyloides stercoralis ingår i UK-NEQAS feces-utskick.

Prestanda[redigera]

Metoden har högre känslighet än koncentrationsmetoden (cystor och maskägg) och rekommenderas vid låg utsöndring av larver.

Referenser[redigera]

 1. Ines Ede J, Souza JN, Santos RC, Souza ES, Santos FL, Silva ML, Silva MP,Teixeira MC, Soares NM. Efficacy of parasitological methods for the diagnosis of Strongyloides stercoralis and hookworm in faecal specimens. Acta Trop. 2011 Dec;120(3):206-10.
 2. Ash L, Orihel T. Atlas of Human Parasitology. ASCP Press, Chicago
 3. Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology, fifth edition, ASM Press, Washington D.C.