PROVTAGNING, ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER (ögoninfektioner)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Provtagning, allmänna utgångspunkter[redigera]

Konjunktiviter, dakryocystiter, blefariter, sår- eller abscessbildning vid celluliter[redigera]

Provmaterialet transporteras i Stuartmedium och provsättningen sker på mikrobiologiskt laboratorium på vanliga fasta odlingsmedier (hämatinplatta, blodplatta, ev anaerobt inkuberad platta).

Undantag: Gonokocker (kolad pinne, gc-medier). Chlamydia trachomatis (särskilda provtagningspinnar och transportmedier, särskilda diagnostikmetoder). Herpesvirus, adenovirus (virustransportmedium och - odlingsmedium).

Konjunktivalsekret-indikationer[redigera]

Neonatal konjunktivit (konjunktivit som uppträder under den första levnadsmånaden), mukopurulent konjunktivit vid annan samtidig infektion såsom bakteriell ÖLI, konjunktivit som man misstänker orsakas av en behandlingskrävande patogen (såsom Chlamydia trachomatis, Herpes simplex, gonokocker, difteri mfl), kronisk terapiresistent konjunktivit och dakryocystit, utredning av misstänkt epidemisk spridning av konjunktivit, varig konjunktivit i samband med ögonoperation, plombinfektion efter operation för näthinneavlossning, svår blefarit, kompletterande prov vid infektiös keratit och endoftalmit.

Keratiter[redigera]

Ur provsättningssynpunkt den mest komplicerade infektionen. Liten mängd provmaterial gör att provsättningen måste ske i samband med provtagningen. Ögonkliniken måste därför ha plattor och buljonger tillgängliga, och alla som tar prov vid keratit måste också kunna inokulera odlingsmedierna. CM-buljong (se Referensubstrat, ögon), hämatinplatta, blodplatta, rör med virustransportmedium och svampmedium kan vara aktuella.


Kornealskrap - indikationer[redigera]

Suspekt infektiös keratit (exkluderar klassisk dendritikakeratit och keratokonjunktivit vid infektion med varicella-zoster, adenovirus och chlamydia).

Endoftalmit[redigera]

Tekniskt avancerad provtagning förbehållen ögonkirurg, med aspiration av kammarvätska och glaskropp. Optimalt är att förseglade sprutor omedelbart tas till det förberedda laboratoriet, som tar hand om provsättningen. Hämatinagar, aerob blodagarpiatta, anaerob blodagarplatta, svampmedium och CM-buljong är en önskvärd uppsättning. Om detta inte är möjligt (klin. mikrobiologiska laboratoriet stängt) bör åtminstone odlingsbuljong och hämatinplatta inokuleras på ögonklinikens operationsavdelning.

Diagnostik av keratit och ibland endoftalmit kräver alltså att ögonkliniken har omedelbar tillgång till odlingssubstrat. Det är därför lämpligt att sådana uppsättningar förvaras på ögonkliniken och att ett system för regelbundet utbyte av plattorna upprättas i samarbete med det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet. Innan medierna används måste man noga kontrollera att ingen växt av kontaminanter förekommer.


Främre kammarprov och glaskroppsprov[redigera]

Indikationer[redigera]

Suspekt infektiös endoftalinit. Främre kammaren är lätt åtkomlig för provtagning och vid inopererad artificiell lins finns ingen risk för provtagningskomplikationer. Provet är emellertid bara positivt i 50 % av fallen. Glaskroppsprovet är oftare positivt, i ca 60 % av fallen, men är å andra sidan en aning riskabelt på grund av närheten till retina som kan vara avlossad eller upplyftad på korioidala blåsor i fulminanta fall.

Ultraljudsundersökning kan vara upplysande vid grumlade medier. Primär vitrektomi, dvs kirurgiskt avlägsnande av glaskroppen, är omdebatterad som behandlingsåtgärd vid bakteriell endoftalmit. Den har emellertid fördelen att ge större provmängd från glaskroppen och därmed öka chansen till positiv odling. I fråga om candida-endoftalmit är vitrektomi etablerad som terapiform och ger ofta enda möjligheten att ställa diagnos eftersom svampinfiltraten huvudsakligen är belägna i och strax framför retina.