Pneumocystos

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


Pneumocystos[redigera]

Pneumocystis jiroveci (tidigare carinii) ansågs tidigare vara en protozo vilket medfört att diagnostiken skett på parasitologiska laboratorier. Analys av 18S rDNA visar dock att den är en svamp som tidigt i utvecklingskedjan differentierats från andra svampar.

Före 1981 var Pneumocystis jiroveci-pneumoni (PCP) känd endast från patienter med undernäring, leukemi, lymfom, eller organtransplantat. Numera ses klinisk sjukdom särskilt hos T-celldefekta patienter, t.ex. vid AIDS eller efter immunsuppressiv terapi vid malign sjukdom. PCP har varit AIDS-definierande sjukdom hos 60 % av HIV-infekterade i Nordamerika och Västeuropa, men är ovanlig i Afrika. P. jiroveci kan i sällsynta fall ge upphov till extrapulmonella manifestationer.

Infektionen anses vara luftburen vilket understöds av djurstudier, fynd i sporfällor utomhus samt lokala utbrott bland leukemibarn och transplantationspatienter. Ca 80 % av 4-åringar i Sverige har antikroppar mot P. jiroveci. Asymtomatisk infektion hos barn tycks alltså vara regeln.

Reaktivering av latent infektion har ansetts kunna ske vid immunsuppression, men exogen infektion är på senare tid en allt vanligare förklaring.

Se också Pneumocystis jiroveci-pneumoni (PCP)