Protozoa (urdjur) vid NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckning för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005

och Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Protozoa (urdjur)[redigera]

Infektion med Plasmodium falciparum kan vid svår malaria orsaka akut andningsnöd eller lungödem framför allt hos vuxna patienter. Barn med svår malaria och som utvecklar andnöd beror på en sekundärreaktion på metabolisk acidos, vilken är en indikator på dålig prognos.

Abcesser i levern orsakad av Entamoeba histolytica kan åtföljas av pneumonit eller pleurautgjutning på grund av sympatisk inflammation eller direkt utvidgning genom diafragman. Man ska tänka på amöbainfektion när man konfronteras med högersidig nedre lobsjukdom eller högersidig pleuravätska av icke känd (obskyr) orsak.

Vid latent Toxoplasma -infektion reaktiveras parasiterna vid immunsuppression och lungorna är förutom CNS det näst vanligaste organet från vilken infektionen ger symtom. Kliniskt påminner den om Pneumocystis-infektion, men har snabbare förlopp med tilltagande lunginfiltrat och andningssvårigheter.


Se även Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik