Provtagningsanvisningar i tabellform

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerProvtagningsanvisningar i tabellform[redigera]

Konjunktivit[redigera]

1. Bakteriediagnostik, allmän odling[redigera]

 • A. utrustning
  • 1. Bomullsarmerad, kolad provtagningspinne.
  • 2. Koksaltlösning i engångsförpackning.
  • 3. Transportsubstrat (“Stuartrör’).
 • B. Teknik
  • 1. Prov tas från båda ögonens nedre fornix med koksaltfuktade kolade provtagningspinnar.
  • 2. Provtagningspinnarna förs ner i 2 rör med transportsubstrat och skaften bryts av innan locken skruvas på.
  • 3. Förvaras i kyla i avvaktan på transport. Rören bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Specialfall: vid diagnostik av Neisseria gonorrhoeae bör rören förvaras i rumstemperatur och transporttiden måste vara kort (<24 timmar). Provtagningen bör kompletteras med direktmikroskopi. Ange gc-odling på remissen.

Chlamydia trachomatis: för klamydiapåvisning används speciell provtagningspinne och speciellt transportrör. Detta prov tas före gonokockprovet eftersom kolpartiklarna från den allmänna provtagningspinnen kan störa klamydiadiagnostiken.

II. Virusdiagnostik[redigera]

 • A. Utrustning
  • 1. Virologiskt provtagningsset med bomullsarmerad provtagningspinne och rör med virustransportmedium, t ex Virocult.
 • B. Teknik
  • 1. Torr provtagningspinne rullas med ordentligt tryck mot nedre konjunktivalsäcken för att få med epitelceller.
  • 2. Pinnen förs ner i röret med virustransportmedium se till att bomullsdelen når ner i vätskan.
  • 3. Förvaras i kyla i avvaktan på transport. Röret bör nå laboratoriet inom 2 timmar.

Specialfall: Prov för direktpåvisning av virus med immuofluorescensmikroskopi tas med bomullspinne. Nedre tarsala konjunktiva skrapas och materialet utstryk på speciellt objektsglas med förstansade brunnar. Lufttorkas.

Keratit[redigera]

1. Bakterie- och svampdiagnostik[redigera]

 • A. Utrustning
  • 1 Nasofarynxpinnar
  • 2. Steril koksaltlösning
  • 3. Odlingsplattor med hämatinagar, blodagar, samt odlingsbuljong (CM-buljong).
  • 4. Lokalanestesimedel utan konserveringsmedel.
  • 5. Knivblad eller “rosa” kanylspets (18g) för skrapning av kornea.
  • 6. Objektsglas, identitetsmärkt och märkt där provmaterialet sätts.
 • B. Teknik
  • 1. Börja med konjunktivalodling enligt ovan.
  • 2. Anestesera. Tvätta och skrapa bort beläggningar från keratithärden med koksaltdoppad nasofarynxpinne.
  • 3. Stryk ut på övre halvan av plattor med hämatinagar, blodagar, sabouraudagar i denna ordning.
  • 4. Skrapa keratithärden med knivblad eller kanyl. Inokulera nedre halvan av plattorna med flera korta stryk per platta. Flera skrap krävs om alla plattor och glas skall kunna inokuleras. Släpp slutligen ner knivbadet eller kanylen i buljongröret utan att kontaminera.
  • 5. Medsänd ev kontaktlinsvätska och kontaktlinser till laboratoriet.

II. Virusdiagnostik[redigera]

 • A. Utrustning
  • 1. Virologiskt provtagningsset med provtagningspinne och rör med virustransportmedium.
  • 2. Lokalanestesimedel utan konserveringsmedel.
 • B. Teknik
  • 1. Anestesera kornea
  • 2. Prov tas med separata provtagningspinnar från såväl keratithärden som konjunktiva
  • 3. Pinnarna förs ner i rör med transportmedium. se till att bomullsdelen når ner i vätskan.
  • 4. Förvaras kyla i avvaktan på transport. Röret bör nå laboratoriet inom 24 timmar.


III. Parasitdiagnostik (misstänkt amöbakeratit)[redigera]

 • A. utrustning
  • 1 Nasofarynxpinnar
  • 2. Steril koksaltlösning
  • 3. Rör med Page’s saltlösning.
  • 4. Lokalanestesimedel utan konserveringsmedel
  • 5. Knivblad eller grov kanylspets (18g) för skrapning av kornea.
  • 6. Objektsglas, identitetsmärkt och märkt där provmaterialet sätts.
 • B. Teknik.
  • 1. Anestesera. Tvätta och skrapa bort beläggningar från keratithärden med koksaltdoppad nasofarynxpinne.
  • 2. Ta biopsi och/eller skrapa keratithärden med knivblad eller kanyl. För ner materialet i röret med Page’s saltlösning
  • 3. Skrapa igen. Stryk ut på 2 förmärkta objektsglas. Låt lufttorka.
  • 4. Medsänd ev kontaktlinsvätska, kontaktlinsbehållare och kontaktlinser till laboratoriet.

Endoftalmit[redigera]

1. Bakterie- och svampdiagnostik[redigera]

 • A. Utrustning
  • 1. Sprutor, 1 mL
  • 2. Kanyler, blå (23g) och grå (27g)
  • 3. Sterila gummiproppar
  • 4. (Ev odlingsmedier och sprittvättade, märkta objektsglas enligt "specialfall" nedan)
 • B. Teknik
  • 1. Retrobulbär eller peribulbär anestesi.
  • 2. Främre kammarprov: 1 mL spruta med grå spets. Spetsen förs in via ett ev operationssnitt eller ny paracentes.
  • 3. Glaskroppsprov: 1 mL spruta med blå spets. Spetsen förs in genom pars plana 3,5 mm från limbus.
  • 4. Sprutorna förseglas genom att kanylspetsama sticks i sterila gummiproppar. Transporteras direkt till laboratoriet.


Specialfall: om proverna inte kan nå laboratoriet samma dag inokuleras 1 droppe på respektive odlingssubstrat och objektsglas, i turordning enligt listan nedan, så långt materialet räcker. Odlingsmedier förvaras i termostatskåp vid 37 C i väntan på transport.

 • 1. CM-buljong
 • 2. Hämatinagar
 • 3. En droppe inom förmärkt område på objektsglas 1
 • 4. Blodagar
 • 5. Sabouraudagar
 • 6. En droppe inom förmärkt område på objektsglas 2