Neisseria gonorrhoeae

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Genus Neisseria inom bakteriefamiljen Neisseriaceae innehåller två genetiskt och morfologiskt närbesläktade humanpatogena arter, N. gonorrhoeae (gonokocker, GC) som orsakar gonorré och N. meningitidis (meningokocker, MC) som orsakar meningokockinfektion t.ex. septikemi/meningit. Till genus Neisseria hör även ”apatogena” arter som t.ex. N. lactamica, N. sicca, N. subflava, N. mucosa, N. flavescens och N. cinerea. Flertalet av dessa hör till normalfloran i framförallt övre luftvägarna och orsakar sjukdom endast i undantagsfall, t.ex. hos immunsupprimerade.

Neisseria gonorrhoeae beskrivs i följande artiklar[redigera]