Rickettsioser (CNS)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Rickettsioser[redigera]

Rickettsioser orsakas av små obligat intracellulära bakterier som oftast är artropodburna. Människan smittas genom bett av klädlöss, loppor, kvalster eller fästingar (Rickettsia-genus) eller aerosolsmitta (Coxiella-genus). Dessa sjukdomar engagerar de flesta av kroppens organ och företer ett brett symtomspektrum, med hög feber och huvudvärk och ibland utslag som dominerande symtom. CNS-engagemang beskrivs vid alla infektioner orsakade av Rickettsia, och kan vara mer eller mindre uttalat, medan Coxiella-infektion (Q-feber) sällan ger symtom från CNS. Allvarliga CNS-symtom med encefalit beskrivs framför allt vid Rocky Mountain spotted fever (RMSF), som förekommer i Nordamerika. RMSF orsakas av R. rickettsii och överförs med fästingbett.


Referensmetodik[redigera]

Serologi med påvisning av antikroppar (IgM och IgG) med indirekt immunfluorescens kan utföras på enstaka prov, förutsatt att dessa är rätt tagna. En någorlunda säker serologisk diagnos kan i regel ställas kring 10:e dagen efter insjuknandet.

Laboratorierapportering[redigera]

Rickettsia provazekii (fläckfeber) är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen(2004:168).

REFERENS[redigera]

  • Biology of Rickettsial Diseases. 1988. Ed: DH Walker, Boca Raton, Fla USA, CRC Press luc.