Säkerhetsaspekter, BSL 3: Infektioner i mage och tarm

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002Säkerhetsaspekter, BSL 3[redigera]

EHEC, Salmonella Typhi och Shigella dysenteriae typ 1 klassas av Arbetsmiljöverket (AV) sedan den 31 mars 1998 som tillhörande biosäkerhetsklass 3 (**), vilket innebär att det inte är tillåtet att arbeta med dessa bakterier utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Stjärnorna inom parentes betyder att man inte räknar med luftburen smitta. Detta ger en viss möjlighet till dispens för arbete i avskilda lokaler som inte uppfyller full BSL 3 standard men där allt arbete med levande bakterier sker i säkerhetsbänkar. Letala laboratorieinfektioner med EHEC och Salmonella Typhi finns beskrivna.

Övriga mikroorganismer som avhandlas i denna bok tillhör skyddsklass 2.

Ett antal, främst Shigella species och EHEC, har dock så låg infektionsdos att särskilda försiktighetsmått är motiverade vid arbete med dessa. Arbete med utodlade levande patogener bör därför regelmässigt utföras i säkerhetsbänkar med en arbetsmetodik som eliminerar stänk och aerosolobildning