Svarsrutiner, bakteriologisk diagnostik

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Svarsrutiner[redigera]

Slutsvar[redigera]

Laboratoriet ska lämna svar på undersökningen skriftligt/elektroniskt.

 • Svarsrapporten ska innehålla:
  • Vilket laboratorium som utfört analysen.
  • Spårbara patientdata.
  • Remitterande klinik/läkare.
  • Provlokal.
  • Provspecifikation (t.ex. sår, pus).
  • Utförd analys, inkluderande metod (t.ex. odling, mikroskopi efter gramfärgning).
  • Resultat av undersökningen.
  • Ev. tolkningskommentar rörande fyndets relevans eller förbehåll relaterade till lång transporttid etc.


Preliminärsvar[redigera]

 • Telefonsvar bör lämnas vid verifierat eller stark misstänkt fynd av:
  • Primärpatogener med hög prediktivitet.
  • Vid relevanta fynd från normalt sterila kroppsvätskor eller
  • I övrigt efter medicinskt ansvarigs omdöme.

Preliminärsvar av annan typ är också ofta av stort värde för behandlande läkare. Rutiner för hantering av sådana preliminärsvar bör utarbetas vid laboratoriet.

 • Som exempel kan anges:
  • Delsvar avseende organismer som bedömts relevanta och som uppfyller specificerade minimikriterier, t.ex. fynd av S. aureus och där endast resistensbestämning återstår.
  • Negativ odling efter 1 eller flera dygn och där odlingen fortsätter.
  • I övrigt efter medicinskt ansvarigs omdöme.

I de fall givna minimikriterier ej är uppfyllda bör återhållsamhet iakttas och slutligt ställningstagande alltid göras av medicinskt ansvarig. Svar som senare måste återkallas stärker i längden inte förtroendet för laboratoriet.

REFERENSER[redigera]

 • A guide to Specimen management in clinical microbiology. Second edition. J. Michael Miller. 1999. American Society for Microbiology. ISBN 1-55581-138-8.
 • Clinical Microbiological Procedures Handbook, Ed. Isenberg, ASM-Press 1992.
 • Cowan and Steel's Manual for the identification of medical bacteria, 3rd ed. Ed. Barrow, Feltham. Cambridge University Press. 1993.
 • Enterobacteriacae. Remisshandling Björn Osterman 1991.
 • Ickejäsande Gramnegativa stavar. Remisshandling Falsen E, Ursing J, Wretlind B. 1991.
 • Manual of clinical microbiology, 7th ed. Ed. Murray. ASM press 1999.
 • MMWR Recommendations & Reports, May 31, 1996; 45: 1-24.
 • Multiresistenta bakterier i svensk hälso- & sjukvård - en nationell handlingsplan. www.srga.org/MRB/index.html
 • Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt bakteriologiska laboratorier, Infektionsdiagnostik, I 6 Sexuellt överförbara infektioner (STD) SMI-tryck nr 101-1994.
 • SOSFS 1989:1 Åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården.
 • SOSFS 1989:38 Blodgivning, blodtransfusion (ersätter 1984:27).