Tabell 4a: Sammanfattande kliniskt tabellarium-hud och mjukdelar A-I

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organTabell 4a. Sammanfattande kliniskt tabellarium[redigera]

Klinisk diagnos och bakteriefynd enligt klinisk del. Fynd inom parentes är ordinär flora i regel utan betydelse

 • Aktinomykos----- se Cervikofacial aktinomykos

 • Akut bakteriell prostatit----- Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp och enterokocker

 • Akut kolecystit----- E. coli, andra Enterobacteriaceae spp, enterokocker, streptokocker Anaerober: klostridier, andra grampositiva stavar och kocker Vid akalkulös kolecystit: S. pyogenes, Staphylococcus aureus, och Salmonella spp

 • Andra myositer----- S. aureus, S. pyogenes, GBS, GCS, GGS, pneumokocker, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Enterobacteriaceae, Aeromonas, Yersinia, Fusobacterium spp, Clostridium septicum, Aspergillus, Candida och Pneumocystis

 • Artrit----- Se Septisk artrit och handens djupa infektioner

 • Bakteriell orkit----- Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Vanliga uropatogenerna: gramnegativa stavar

 • Bakteriell parotit----- S. aureus, (alfastreptokocker), pneumokocker, Haemophilus influenzae, Eikenella corrodens, Actinomyces, Actinobacillus, Enterobacteriaceae spp, anaerober

 • Bakteriell vaginos----- Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Prevotella, Bacteroides, Peptostreptococcus spp

 • Bartholinit----- Neisseria gonorrhoeae, Peptostreptococcus, Prevotella, Fusobacterium spp, E. coli, Proteus mirabilis, streptokocker speciellt Streptococcus milleri-gruppen, (stafylokocker)

 • Bensår----- Staphylococcus aureus, (enterokocker , KNS, Enterobacter cloacae, Peptococcus magnus), Pseudomonas aeruginosa, (E. coli och Klebsiella spp), S. pyogenes, GCS eller GGS

 • Bukabscess----- E. coli, enterokocker, Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium spp, Bilophila wadsworthia

 • Bullös impetigo----- Staphylococcus aureus

 • Bursit----- Se Septisk bursit

 • CAPD-infektion (PD-infektion)----- Staphylococcus epidermidis, övriga KNS, Staphylococcus aureus, alfastreptokocker, GBS, GDS, Streptococcus milleri-gruppen, enterokocker, Corynebacterium, Lactobacillus, Listeria spp, Escherichia coli, övriga Enterobacteriaceae, nonfermentativa gramnegativa stavar, Neisseria spp, anaerober, jästsvamp

 • Cellulit----- S. pyogenes, GBS, GCS och GGS, Staphylococcus aureus, Aeromonas, Edwardsiella och Plesiomonas spp, Corynebacterium aquaticum, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus och V. damsela, S. pneumoniae, Enterobacteriaceae spp

 • Cellulit/flegmone ansikte----- Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, S. pyogenes

 • Cervikal adenit----- Mycobacterium avium, kansasii och scrofulaceum

 • Cervikofacial aktinomykos----- Actinomyces israelii, andra Actinomyces spp, Propionibacterium, Arachnia propionicus (Polymikrobiella: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Haemophilus aphrophilus och H. parainfluenzae, Eikenella corrodens, Prevotella, Fusobacterium, Bacteroides, Peptostreptococcus spp, Streptococcus milleri-gruppen, Nocardia asteroides)

 • Clostridium-myosit----- Clostridium perfringens, C. septicum, C. novyi, C. histiolyticum, C. fallax, C. bifermentans, andra anaeroba bakterier, Enterobacteriaceae spp, enterokocker

 • Dakrocystit ----- Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, S. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus och Candida spp

 • Decubitus-----Se Trycksår (decubitus)

 • Diabetiska fotsår----- Staphylococcus aureus, (KNS), enterokocker, streptokocker ofta GBS, (difteroida stavar), E. coli och andra Enterobacteriaceae spp samt Peptostreptococcus, Bacteroides och Clostridium spp

 • Djupa gynekologiska infektioner----- Se Infektioner i inre genitalia

 • Djurbett och rivsår----- Pasteurella spp, P. multocida, Staphylococcus aureus och Staphylococcus intermedius, N. weaveri, (KNS, alfastreptokocker, difteroida stavar och andra Neisseria spp samt anaeroba bakterier), Capnocytophaga canimorsus (tidigare DF-2), Bartonella henselae och elizabethae, Actinobacillus equuli, Streptobacillus moniliformis, Pseudomonas, Aeromonas och Vibrio spp, Francisella tularensis, Clostridium tetani, Mycobacterium spp, Streptococcus iniae

 • Ektyma ---- S. pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila

 • Embryonalrestsinfektion----- Orofaryngeal flora

 • Empyem ----- Se Pleuraempyem

 • Endokardit ----- Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, alfastreptokocker, enterokocker, betahemolyserande streptokocker, KNS, Streptococcus bovis, HACEK-gruppen (Haemophilus aphrophilus /parainfluenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobactrium hominis, Eikenella corrodens och Kingella kingae), Candida spp, Granulicatella /Abiotrophia spp, Coxiella burnetii, Legionella spp, Chlamydophila pneumoniae och Chlamydia psittaci, Mycobacterium spp, Bartonella spp

 • Endometrit efter abort ----- S. pyogenes, GGS, GBS, endogen anaerob blandflora, enterokocker, E. coli, Clostridium perfringens

 • Epididymit----- Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Vanliga uropatogenerna: gramnegativa stavar

 • Erysipelas ----- S. pyogenes, GCS och GGS, Staphylococcus aureus

 • Erysipeloid ----- Erysipelothrix rhusiopathiae

 • Erythrasma ----- Corynebacterium minutissimum

 • Fasciit ----- Se Nekrotiserande fasciit (Nf)

 • Flegmone ----- Se Cellulit/flegmone ansikte

 • Follikulit ----- Staphylococcus aureus, (KNS, difteroida stavar), Pseudomonas aeruginosa, jästsvamp

 • Fotsår ----- Se Diabetiska fotsår

 • Furunklar/karbunklar----- Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis

 • Gynekologisk kirurgi----- Se Infektion efter gyn. kirurgi

 • Gasbrand ----- Se Clostridium-myosit

 • Handens djupa infektioner ----- Staphylococcus aureus, S. pyogenes (GAS), GBS, GCS, GGS, Enterobacteriaceae spp, nonfermentativa gramnegativa stavar, Bacillus spp, klostridier, Mycobacterium species främst M. marinum

 • Hidroadenitis suppurativa----- Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus aureus, (alfastreptokocker), Streptococcus milleri-gruppen, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Peptostreptococcus, Bacteroides spp

 • Icke-puerperal mastit----- Staphylococcus lugdunensis, Peptostreptococcus, Fusobacterium och Porphyromonas spp

 • Impetigo (svinkoppor)----- S. pyogenes, Staphylococcus aureus, Se även Bullös impetigo

 • Implantat ----- Se Protes-/implantatinfektion

 • Infekterad pilonidalcysta ----- Polymikrobiell: Bacteroides spp, anaeroba grampositiva kocker, gramnegativ tarmflora, (stafylokocker)

 • Infektion efter ”klipp”----- Polymikrobiell flora: S. pyogenes, GBS, stafylokocker, anaerober från vaginal- och fecesflora, E. coli och andra Enterobacteriaceae spp, enterokocker, Clostridium perfringens, Clostridium sordelli

 • Infektion efter gyn. kirurgi----- Polymikrobiell flora av endogent ursprung: Prevotella bivia och disiens, Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp, E. coli, Enterobacteriaceae spp, enterokocker, Staphylococcus aureus

 • Infektion i pankreas----- Polymikrobiell: Enterobacteriaceae spp, enterokocker, stafylokocker, nonfermentativa gramnegativa stavar, streptokocker, Bacteroides fragilis, Haemophilus parainfluenzae, Eikenella corrodens, jästsvamp