Treponema pallidum (ögon)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till huvudartikeln Syfilis


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Treponema pallidum[redigera]

Syfilis orsakar medfödd generell infektion (i medeltal två fall per år i Sverige) och förvärvad sexuellt överförd genital sjukdom med möjligt systemengagemang (drygt 100 fall årligen).

Vid den kongenitala formen kan man i ögat se inaktiva korioretinala ärr i periferin, men också från 5-20 års ålder djupare hornhinnegrumlingar, sk interstitiell keratit.

Syfilis kan i stadium 2 utlösa granulomatös irit, utbredd korioretinit och interstitiell keratit, de två sistnämnda betydligt mer sällan vid förvärvad än vid kongenital syfilis.

Neurosyfilis är idag mycket sällsynt men har fått en förnyad aktualitet genom spridningen av HIV. Vid neurolues förekommer i 90 % av fallen en reflektorisk pupillstelhet (Argyll Robertson-pupill) och optikusatrofi i cirka 20 % av fallen.

Luesinfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.


Provmaterial[redigera]

2 mL serum.


Serologi[redigera]

Diagnosen vid syfilis ställs genom serologisk undersökning. För metoder och bedömning av resultat se huvudartikeln Syfilis.