Trichomonas vaginalis-provtagning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Trichomonas vaginalis


Allmänt Trikomonasinfektion diagnostiseras hos kvinnor enklast genom påvisning av parasiten i våtpreparat av vaginalsekret (se Bakteriell vaginos-provtagning). Trikomonader kan dock bara detekteras i 40-80 % av fallen med den metoden. Även Papanicolau (Pap)– tester kan ibland avslöja förekomst av trikomonader i cervix, men känslighet (60-70 % jämfört med våtpreparat) och specificitet är låg med denna metod. Detta beror på att parasiten ofta inte förekommer i sin karakteristiska form i färgade preparat, utan kan påminna om polymorfnukleära leukocyter. Eftersom det även hos män är svårt att diagnosticera trikomonas med direktpreparat, är odling referensmetodik. PCR-diagnostik finns beskriven med används inte i Sverige.

Serologiska tester finns kommersiellt tillgängliga, men deras roll i diagnostiken är inte klarlagd. Antikroppssvar kvarstår länge, varför det är svårt att skilja på aktuell eller genomgången infektion. Snabbtester för påvisande av flagellantigen finns utvecklade, men deras plats i diagnostiken är ännu oklar.

Prov för odlingsdiagnostik av Trichomonas vaginalis[redigera]

Indikation[redigera]

Odling är referensmetod även om diagnostiken i första hand sker med direktpreparat. Om parasiten inte påvisats i våtpreparat föreligger odlingsindikation om symtom och objektiva fynd överensstämmer med trikomonasinfektion. Indikation för odling gäller även vid misstanke om terapisvikt.

Provtagning[redigera]

Provtagningsmateriel[redigera]

Prov tas med Copanpinne som direktinokuleras i rumstempererad odlingsbuljong alternativt transporteras i transportmediet (Copan, Brescia, Italien). Kommersiella transportsystem för trikomonas finns utvecklade som InPouchTV (BioMed Diagnostics, Kalifornien) men används inte i vårt land.

Provtagningsförfarande[redigera]

  • Kvinnor: Prov tas från bakre vaginalfornix
  • Män: Uretraprov minst 2 tim efter senaste urinering. Första portionsurin (10 mL), gärna efter massage av

prostata.


Provförvaring och transport[redigera]

Prov i transportmedium sänds snarast och inom ett dygn till laboratoriet inför utodling.

På laboratoriet förvaras proven i kylskåp före provsättning.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Odling på selektiv buljong upp till en vecka. Regelbunden mikroskopisk granskning.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Fynd av typiska flagellater i direktpreparat eller i odlingsbuljong anges i svaret.

Se även[redigera]

REFERENSER[redigera]

  • 1. Radonjic I V et al. Diagnosis of Trichomonas vaginalis infection: The sensitivities and specificities of microscopy, culture and PCR assay. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126:116-120.