Trichostrongylus spp.

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad april 2012.


Till innehållförteckning för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Trichostrongylus spp.[redigera]

Smittämne[redigera]

Trichostrongylus spp. är små nematoder, endast några mm långa. De liknar hakmaskar, men deras mun saknar ”tänder”. T. orientalis är mest prevalent bland de arter som kan infektera människa.

Livscykel[redigera]

Utsöndrade ägg från växtätande däggdjur utvecklas i fuktig och varm miljö, oftast i jord. Äggen kläcks inom 24 timmar och larven utvecklas snabbt till den infektiösa formen. Människa blir infekterad genom intag av kontaminerade grönsaker eller vatten. Larver migrerar inte genom lungor som hakmask utan stannar i tunntarmen och utvecklas till vuxna maskar. Äggproduktionen börjar cirka 3–4 veckor efter infektion.

Symtom och klinisk bild[redigera]

Symtomen är relaterade till antal maskar i tarmen. Patienter med liten maskbörda är oftast asymtomatiska. En stor maskbörda (flera hundra maskar) kan ge magont, illamående, blödningar i tarmen, anemi. Eosinifili förekommer ofta.

Epidemiologi[redigera]

Trichostrongylus spp. är parasiter hos växtätande djur (boskap, får, getter, kaniner). Maskarna har kosmopolitisk förekomst; humana fall noteras oftast i i Asien (Kina, Korea, Japan, Iran) och Afrika. Mest utsatta är jordbrukare och djuruppfödare. Mer än fem miljoner människor beräknas vara infekterade. Infektionen överförs inte direkt från människa till människa.

Provtagning och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

Fecesprov.

Provtagning[redigera]

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport[redigera]

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Trichostrongylus-ägg. Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet.

Laboratoriediagnostik är baserad på påvisning av maskägg i fecesprov. Prov bör tas 4 veckor efter trolig infektion. Ägg från olika Trichostrongylus-arter kan inte skiljas med mikroskopi.

Referensmetod[redigera]

Påvisning av ägg i preparat från feces efter formalin/etylacetatkoncentrering (PAR 01).

Avläsningskriterier[redigera]

Äggen, 75–91 µm x 40–50 µm, har en tunn vägg, är ovala, med spetsig ände och innehåller ett outvecklat embryo.

Förväxlingsparasiter[redigera]

Ägg från hakmask är mindre: 56–75 µm x 36–40 µm, har tunnare vägg och rundade ändar.

Kvalitetssäkring[redigera]

Ägg från Trichostrongylus spp ingår sporadiskt UK NEQAS fecesutskick

Svarsrutiner[redigera]

Inga maskägg påvisade / Ägg av Trichostrongylus spp. påvisade.

Laboratorierapportering[redigera]

Infektion med Trichostrongylus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Garcia LS, Bruckner DA. Diagnostic medical parasitology. Am Soc Microbiol. Washington D.C.