Trichuris trichiura

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad mars 2012.


Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Trichuris trichiura (piskmask)[redigera]

Synonym: Trichocephalus

Smittämne[redigera]

Trichuris trichiura infekterar endast människa. I kontrast till de flesta andra nematoder som infekterar människan, har piskmasken ingen vävnadsmigration under larvstadiet. Den vuxna honmasken mäter 30–50 mm och hanmasken 30–45 mm. De vuxna maskarna har ett piskliknande utseende – den främre delen är trådlik medan den bakre är fylligare och innehåller reproduktionsorganen.

Livscykel[redigera]

Smitta sker genom intag av grönsaker eller jord som kontaminerats med infektiösa ägg. Äggen kläcks i tunntarmen och unga maskar förflyttar sig till tjock- eller blindtarmen där de mognar till könsmogna maskar. Den tunna framdelen borrar in sig i slemhinnan medan resten av masken hänger fritt i tarmkanalen. Honmaskarna kan utsöndra mellan 2 000–6 000 ägg per dygn. Äggen lämnar kroppen med feces och måste utvecklas (embryonera) i fuktig jord för att bli infektiösa. Beroende på temperatur tar detta mellan 2 veckor till flera månader. Vuxna maskar lever normalt i 1–2 år.

Symtom och klinisk bild[redigera]

Vanligtvis är Trichuris-infektion asymtomatisk, men diarré och eosinofili kan förekomma. Allvarligare symtom, som akut dysenteri eller kronisk tjocktarmsinflammation (kolit), ses först vid massiv infektion. Dysenteri hos barn orsakar magont, huvudvärk, viktnedgång, anorexia och anemi medan kronisk kolit påminner om kroniska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Barn kan även drabbas av kronisk malnutrition, hämmad tillväxt och blodbrist. Kraftig infektion kan också, i sällsynta fall, leda till framfall av ändtarmen (rektalprolaps). Trichuris vulpis (hundens piskmask) misstänks vara orsaken till enstaka humana fall av visceral larva migrans-syndrom.

Epidemiologi[redigera]

Trichuris är mycket vanlig förekommande och uppskattningsvis är cirka 1 000 miljoner människor runt om i värden infekterade. Blandinfektion med Ascaris är vanlig. Infektioner förekommer speciellt i områden där human avföring används som gödsel. Äggen avdödas vid direkt solljus och låg luftfuktighet. Infektionens intensitet är åldersrelaterad och de kraftigaste infektionerna ses bland barn i skolåldern. Det finns ett fåtal fall av human intestinal infektion med T. vulpis beskrivna. Zoonotisk spridning av Trichiuris-infektioner kan därför inte uteslutas.

Provtagning och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

Fecesprov

Provtagning[redigera]

Se provtagningsföreskrifter

Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Infektionen diagnostiseras genom att påvisa maskägg i feces. Vuxna maskar kan upptäckas i tarmen vid undersökning med koloskopi.

Referensdiagnostik[redigera]

Mikroskopisk påvisning av maskägg i feces efter koncentrering (PAR 01).

Avläsningskriterier[redigera]

Trichuris trichiura-ägg Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet

Äggen har ett karakteristiskt utseende: ovala med genomskinliga framträdande poler, 57–58 µm x 26–28 µm med brunt skal. Ägg med annorlunda former och storlek kan påträffas efter behandling.

Förväxlingsparasiter[redigera]

Ägg från T. vulpis är betydligt större än T. trichiura-ägg. Capillaria philippinensis -ägg är mindre och har tvärstrimmigt skal samt mindre framträdande poler. Ägg från C. hepatica har samma storlek men är något rundare och har tvärstrimmigt skal. Deras fynd i human feces indikerar endast passage genom tarmen.

Kvalitetssäkring[redigera]

Trichuris trichiuria -ägg ingår i UK-NEQAS-fecesutskick.

Svarsrutiner[redigera]

Trichuris trichiuria-ägg påvisade/ej påvisade

Laboratorierapportering[redigera]

Infektion med Trichuris trichiura är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Stephenson LS, Holland CV, Cooper ES. The public health significance of Trichuris trichiura. Parasitology. 2000;121 Suppl:S73-95. Review.
  • Harhay MO, Horton J, Olliaro PL. Epidemiology and control of human gastrointestinal parasites in children. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8(2):219-34.
  • Traversa D. Are we paying too much attention to cardio-pulmonary nematodes and neglecting old-fashioned worms like Trichuris vulpis? Parasit Vectors. 2011; 4:32.
  • Ok KS, Kim YS, Song JH, Lee JH, Ryu SH, Lee JH, Moon JS, Whang DH, Lee HK. Trichuris trichiura infection diagnosed by colonoscopy: case reports and review of literature. Korean J Parasitol. 2009 Sep;47(3):275-80. Review.