BihÄlor-provtagning och odling

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


PROVTAGNING OCH ODLING

För samtliga pinnprov under denna rubrik gÀller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst vÀrde för att belysa mÀngdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


BihÄlesekret

Indikationer för provtagning

Purulent sinuit, sĂ€rskilt vid terapisvikt, recidiv och lĂ„ngdragna, svĂ„rbehandlade fall. Aspiration efter punktion av bihĂ„lan Ă€r referensmetod. Nasofarynxodling ger ej representativt fynd. En finsk studie talar för att riktad provtagning med pinne frĂ„n pus i nĂ€rheten av bihĂ„leostiet ger god överensstĂ€mmelse med punktat (4). Vid förekomst av en potentiell patogen i sinussekret kunde i 91 % av fallen samma bakterie isoleras frĂ„n pus i nĂ€shĂ„lan. ÖverensstĂ€mmelsen var god nĂ€r det gĂ€llde H. influenzae (77,7%), S. pneumoniae (68,7 %) och Streptococcus pyogenes (93,8 %). DĂ€remot var det prediktiva vĂ€rdet för M. catarrhalis endast 20 %,

Provtagningsanvisningar - Punktion av sinus

Materiel: LÀmplig utrustning för punktion av bihÄla (se otologisk litteratur), Steril spruta, Propp till sprutan

Provtagning: Aspirera direkt efter punktion, dvs före spolning. Förslut sprutan med proppen.

Hantering av prov: Transporteras snarast till laboratoriet i rumstemperatur.

Pinnprov frÄn nÀsmussleregionen

Materiel: MetalltrĂ„d med bomullstopp (nph-pinne), NĂ€sspekulum, SIFF-medium (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Inspektera nÀshÄlan och ta pinnprovet sÄ nÀra drÀnagehÄlet frÄn den afficierade bihÄlan som Àr praktiskt möjligt.

Hantering av prov: Transporteras i SIFF-medium. Kylförvaras i vÀntan pÄ transport.

PrimÀrisolering

Basmedier: HĂ€stblodagar (tvĂ„) (bil 4), dubbelskiktad fĂ„rblodagar (ÖLI-bilaga 3), hematinagar (ÖLI-bilaga 11).

Specialmedier: Vid misstanke pĂ„ svampgenes, tillĂ€gg av Sabouraudagar (ÖLI-bilaga 12 och 13). ÖvervĂ€g direktpreparat för svampfĂ€rgning.

Utodling och inkubering: HĂ€stblodagar aerobt, dubbelskiktad fĂ„rblodagar med optochindisk (10 ÎŒg) anaerobt, Hematinplatta med oleandomycindisk (50 ÎŒg) aerobt med 5% CO2.

AvlÀses efter 1 och 2 dygn.

HĂ€stblodagar med gentamicindisk (30 ÎŒg) anaerobt. AvlĂ€ses efter 2 dygn.


Svarsrutiner

NedanstÄende bakteriefynd svaras:

Aerober; Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G, Staphylococcus aureus, Streptococcus milleri.


Anaerober: Peptostreptokocker, Bacteriodes spp, Prevotella spp, Porphyromonas spp, Fusobacterium spp.