HIV-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: HIV-infektion


Prov för nukleinsyrabaserad diagnostik av infektion med HIV-1/HIV-2

Indikation

Indikationen Àr framförallt utredning av misstÀnkt primÀr HIV infektion och uppföljning av barn som fötts av HIV-infekterade kvinnor.

Andra nukleinsyrabaserade analyser (kvantifiering av HIV RNA i plasma, genotypisk HIV resistenstest och molekylÀra typningar) anvÀnds vid uppföljning och utredning av redan diagnostiserade HIV-infektioner.


Provtagning

Provtagningsmateriel

  • För HIV RNA-PCR anvĂ€nds i första hand plasma som separeras frĂ„n EDTA-helblod (7 mL).
  • För HIV DNA-PCR anvĂ€nds i stĂ€llet vita blodkroppar som renats fram ur EDTA-blod.


Provtagningsförfarande

Samma rör kan anvÀndas för bÄde RNA- och DNA-pÄvisning. Mindre provvolym kan ocksÄ anvÀndas om nödvÀndigt, t.ex. hos smÄ barn.


Provförvaring och transport

Prov bör skickas snabbast möjligt till laboratoriet, men akuttransport Àr inte nödvÀndig. Transport i rumstemperatur ska efterstÀvas.


Laboratoriediagnostik

HIV diagnostiseras vanligtvis med serologiska metoder (se ovan). Nukleinsyrabaserade tester anvÀnds som komplement i speciella fall.


Bedömning och svarsrutiner

HIV RNA test utförs vanligtvis med en kommersiell kvantitativ testmetod. I svaret anges mĂ€ngd HIV RNA per mL plasma. HIV DNA test utförs vanligtvis med en kvalitativ ”in-house test” och i svaret anges om HIV DNA pĂ„visats eller ej. Förekomst av HIV nukleinsyra mĂ„ste verifieras med annan (vanligtvis serologisk) testmetod och verifiering i ett nytt prov innan en person betraktas som HIV-infekterad.

HIV Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.


Prov för serologisk diagnostik av infektion med HIV-1/HIV-2

Indikation

Utredning vid misstÀnkt HIV-infektion/exposition. Screening av olika grupper som exempelvis blodgivare och gravida kvinnor. Basanalysen utförs med i första hand med 4:e generationens EIA sÄllningstest. Upprepat reaktivt prov i sÄllningstest verifieras med konfirmerande testmetod. HIV p24 antigentest kan anvÀndas vid misstÀnkt primÀr HIV infektion.


Provtagning

Provtagningsmateriel och provtagningsförfarande

  • Serum d.v.s. helblod utan tillsats (7 mL). Mindre provvolym och plasma kan ocksĂ„ anvĂ€ndas.


Provförvaring och transport

Prov bör skickas snabbast möjligt till laboratoriet, men akuttransport Àr inte nödvÀndig. Rumstemperatur under kortare tid Àr acceptabelt.


Laboratoriediagnostik

Prov analyseras primÀrt med HIV sÄllningstest. Positivt fynd verifieras med konfirmerande testning och upprepad provtagning.


Bedömning och svarsrutiner

Förekomst av antikroppar mot HIV och/eller HIV p24 antigen svaras ut nÀr konfirmerande test utförts. I förekommande fall begÀrs nytt ett prov för verifiering.

HIV Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.