Infektioner i manliga genitalia

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Infektioner i manliga genitalia

I avsnittet berörs inte urinvÀgsinfektion eller normala kliniska förlopp vid STI-sjuk-domar.


Infektioner i penis (N48.2)

Det Àr sÀllsynt med infektioner i penis p.g.a. god genomblödning. Ibland kan furunklar pÄ penis ge cellulit och djupa infektioner, t.o.m. cavernosit. Etiologin Àr S. aureus eller betahemolytiska streptokocker (S. pyogenes, GCS, GGS). Liknande komplikation kan uppstÄ frÄn ett uretralt fokus med gonokocker.


Prostatit

Prostatit Àr ett samlingsnamn för flera svÄravgrÀnsbara entiteter med okÀnd genes i flertalet fall. Det har berÀknats att ca hÀlften av alla mÀn drabbas nÄgon gÄng under sin livstid. Till prostatitsymtom rÀknas smÀrt- och tyngdkÀnsla perinealt, ibland med utstrÄlning till ljumsken, ned i pungen eller ryggslutet.


Akut bakteriell prostatit (N41.0)

Àr en ovanlig infektion. Patienten har pÄtagliga infektionstecken sÄsom feber och allmÀnpÄverkan i kombination med frekventa trÀngningar och dysuri. Prostatakörteln Àr starkt ömmande vid palpation. Ett högt antal vita noteras i urinen som i regel Àr odlingspositiv liksom ofta odlingar frÄn blod. Komplikation till akut bakteriell prostatit Àr abscess eller infarkt i prostata samt kronisk bakteriell prostatit.

Bakterieflora: Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp och enterokocker dominerar.

Vid kronisk bakteriell prostatit (N41.1)

har patienten lÄngdragna Äterkommande prostatitbesvÀr och ibland symtom pÄ UVI med upprepat fynd av en viss mikroorganism trots symtomfria intervall. För att sÀkert stÀlla diagnosen gjordes tidigare provtagning enligt Stamey*. Numera anvÀnds ej metoden p.g.a. dÄlig sensitivitet. Ej heller görs isolerad odling pÄ exprimat p.g.a. risk för tillblandning av uretraflora. VÀvnadsodling frÄn öppen resektion av benign hyperplasi utan infektionstecken kan ge positiv odling. Punktion för odling av prostata via perineum, som endast anvÀnds i studiesammanhang, har lÄg specificitet.

I rutinen stÀlls dÀrför diagnosen pÄ anamnes och med visst stöd av urinodling.


Bakterieflora: Som vid akut bakteriell prostatit.


Icke-bakteriell prostatit (N41.9)

utgör > 90 % av all prostatit. De klassiska tecknen pĂ„ pĂ„ prostatit (se ovan) föregĂ„s ofta av nedkylning. Varma bad lindrar symtomen.

Mikroorganismer kan inte pÄvisas vid odling av urin eller prostataexprimat. Vid förekomst av inflammatoriska celler i exprimatet har nyligen gjorts nukleinsyrafynd av bakteriell genes i betydligt större omfattning Àn om exprimatet saknat inflammatoriska celler.

Prostataabscess (N41.2)

Àr en sÀllsynt komplikation vid bakteriell prostatit som kan drabba diabetespatienter och andra immundefekta individer eller vid antibiotikasvikt.

Bakterieflora: Genesen var tidigare Neisseria gonorrhoeae men Àr nu vanliga uropatogener. Hematogent nedslag av Staphylococcus aureus i prostata kan ge abscess.


Epididymit (N45.-)

Inflammation av bitestikeln kan bero pÄ uppÄtstigande infektion eller lokalt trauma. Symtomen Àr smÀrta i ena skrotalhalvan, ibland med dysuri och flytning. Lokal rodnad och svullnad i bakre portionen av ena testikeln kan smÄningom övergÄ till en generell svullnad pÄ basen av en epididymit/orkit.

Bakterieflora: Hos yngre individer dominerar Chlamydia trachomatis. Även Neisseria gonorrhoeae kan förekomma. Hos Ă€ldre dominerar de vanliga uropatogenerna med gramnegativa stavar i 2/3 av fallen.


Bakteriell orkit (N45.-)

Infektion i testis Àr oftast sekundÀr till epididymit. Patienten Àr febril, pÄverkad och har mycket ont med utstrÄlning till inguinalkanalen. Testikeln Àr rejÀlt svullen. Kirurgisk intervention Àr nödvÀndig och diagnostiskt viktig för att utesluta testistorsion.

Bakterieflora: Densamma som vid epididymit. Vid hematogen spridning kan andra mikroorganismer komma ifrÄga, t.ex. Salmonella spp.