Kronisk pneumoni

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005”Kronisk pneumoni”

Kronisk pneumoni Àr ett begrepp som anvÀnds i internationell litteratur men inte har nÄgon direkt motsvarighet hos oss. Det inrymmer infektiösa tillstÄnd med komplext etiologiskt spektrum och som manifesteras genom lunginfiltrat samt lÄngdragna lungsymtom. Processen har oftast pÄgÄtt i veckor eller mÄnader.


Etiologi

MÄnga av dessa infektioner Àr egna entiteter. Bland agens som ger upphov till akut pneumoni Àr sÀrskilt anaerober, stafylokocker, Enterobacteriaceae och P. aeruginosa benÀgna att ge kroniska lunginfektioner, ofta i samband med alkoholism, diabetes och KOL. Hos för övrigt friska individer kan kroniska lunginfektioner orsakas av exempelvis mykobakterier, blandad aerob-anaerob infektion, Histoplasma, Coccidioides, Actinomyces, Blastomyces och Giardia intestinalis.

Patogenes

NÄgon gemensam patogenes lÄter sig knappast beskrivas. Processen Àr beroende av infektiöst agens, underliggande sjukdomstillstÄnd, Älder och allmÀnt hÀlsotillstÄnd. Symtom frÄn lungorna kan upptrÀda sent.

Klinik

Den kliniska bilden Àr ofta ospecifik med allmÀnna tecken pÄ kronisk sjukdom. Hos mÄnga patienter baseras diagnosen pÄ röntgenologiska förÀndringar snarare Àn pÄ kliniska symtom.


Mikrobiologisk diagnostik

I alla fall med röntgenologiska tecken pÄ infiltrat eller kavernbildningar bör riktad sputumundersökning eller invasiv provtagning företas. Med tanke pÄ de mÄnga och diagnostiskt ovanliga frÄgestÀllningarna bör utredningsarbetet ske i nÀra samarbete med laboratoriet.