Mycoplasma genitalium

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)


Mycoplasma genitalium (tillÀggskod B96.8)

Etiologi

Mycoplasma genitalium, elementkod QU66494 i NPU-kodsystemet


SmittÀmnet

Mycoplasma genitalium tillhör genus Mycoplasma med idag mer Àn 100 kÀnda species. Mykoplasmor Àr de minsta sjÀlvreplikerande prokaryota organismer som identifierats. De saknar cellvÀgg och har ett trelagrat cellmembran innehÄllande steroler. Genomet hos M. genitalium pÄ endast 580 kb begrÀnsar förmÄgan att syntetisera nÀringsÀmnen. M. genitalium Àr genetiskt mycket nÀrbeslÀktad med Mycoplasma pneumoniae.


Patogenes

Mycoplasma genitalium uttrycker ett adhesionsprotein. Det har visats att den adhererar till epitelceller, erytrocyter, celler frÄn Àggledare samt spermier. Adhesionsproteinet Àr immunogent men samtidigt variabelt, vilket hjÀlper bakterierna att undkomma immunförsvaret. VÀvnadsskada vid infektion med M. genitalium orsakas huvudsakligen av immunförsvaret och i endast mindre omfattning av bakteriemetaboliter, i första hand vÀteperoxid. M. genitalium Àr fakultativt intracellulÀr.


Klinik

M. genitalium orsakar uretrit hos bĂ„da könen och hos kvinnor dessutom cervicit. Hittills genomförda epidemiologiska studier talar för att genitala infektioner med M. genitalium Ă€r drygt hĂ€lften sĂ„ vanliga som Chlamydia trachomatis i STI-population. Studier i ”allmĂ€n population” visar prevalens av 1-2 %.

Vanliga symtom vid infektion med M. genitalium Àr sveda och klÄda i urinröret, flytning och blödningsrubbning. Förekomst av flytning Àr en stark markör för M. genitalium. Direktmikroskopi pÄ prover frÄn uretra hos mÀn med M. genitalium visar sÄ gott som alltid uretritbild. Hos kvinnor ses ofta motsvarande inflammation i utstryk frÄn uretra, cervix och vagina. Infektion med M. genitalium kan, Ätminstone hos mÀn, oftare vara symtomgivande Àn klamydia.

Sambanden mellan M. genitalium och tÀnkbara komplikationer Àr ej helt sÀkerstÀllda. Studier talar för att M. genitalium kan orsaka endometrit, salpingit och tubarfaktorinfertilitet. M. genitalium har pÄvisats i samband med epididymit, i prostata vid prostatit, i ledvÀtska frÄn patienter med artrit och vid konjunktivit. Provtagning av partner till patienter infekterade med M. genitalium har tillsammans med DNA-studier sÀkerstÀllt att M. genitalium kan överföras sexuellt.

Behandling

Hittills har fĂ„ studier publicerade avseende optimal behandling av Mycoplasma genitalium. Tetracyklin i klamydiados Ă€r inte effektiv behandling av M. genitalium, endast cirka 30 % lĂ€ker ut. Azitromycin har hittills visat bĂ€sta behandlingsresultat. Optimal dos Ă€r sannolikt azitromycin 500 mg × 1 dag 1 följt av 250 mg × 1 dag 2-5. Azitromycin 1000 mg som engĂ„ngsdos har nĂ„got lĂ€gre eradikeringsgrad och medför risk för resistensutveckling. Mutationer som ger azitromycinresistens har identifierats. Vid behandlingssvikt med azitromycin kan moxifloxacin 400 mg x 1 i 7-10 dagar vara ett alternativ. Erfarenhet av denna behandling Ă€r dock relativt begrĂ€nsad och ett fall av resistens har rapporterats.


Epidemiologi

Prevention

Som andra STI-agens.

Provtagning och provtransport

Följ lÀnken.

Laboratoriediagnostik

För en detaljerad information, följ lÀnken.

M. genitalium isolerades via odling första gÄngen 1980 frÄn tvÄ mÀn med icke gonorroisk uretrit. VÀxt framtrÀdde dock först efter cirka tvÄ mÄnader. Initial odling pÄ Veroceller har senare visat sig anvÀndbar vilket Àr till stor tillgÄng i forskningen Àven om denne metod inte kan anvÀndas för rutindiagnostik. Det var inte förrÀn efter 1991, dÄ den första PCR-metoden för detektion av M. genitalium publicerats som det blev möjligt att göra kliniska studier. Organismerna pÄvisas i dag rutinmÀssigt i första hand med PCR i urinprov frÄn mÀn och urinprov kompletterat med cervix/vaginalprov frÄn kvinnor.

REFERENSER

  • 1. Taylor-Robinson D. Mycoplasma genitalium – an up-date. Int J STD AIDS. 2002;13:145-151. Review
  • 2. Jensen JS. Mycoplasma genitalium infections. Diagnosis, clinical aspects and pathogenesis. Dan Med Bul. 2006 Feb; 53(1):1-27. Review
  • 3. Björnelius E, Anagrius C, Bojs G, Carlberg H, Johannisson G, Johansson E, Moi H, Jensen JS, Lidbrink P. Antibiotic treatment of symptomatic Mycoplasma genitalium infection in Scandinavia. Sex Transm Inf 2008;84:72-76
  • 4. Falk L, Fredlund H, Jensen JS. Tetracycline treatment does not eradicate Mycoplasma genitalium. Sex Transm Inf 2003;79:318-319