Mycoplasma genitalium-laboratoriediagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Mycoplasma genitalium

Se Àven PCR-pÄvisning av Mycoplasma genitalium-bilaga3Mycoplasma genitalium

AllmÀnt

Endast nukleinsyrabaserade metoder finns tillgÀngliga för rutindiagnostiken av M. genitalium. Idag finns inte tillgÄng till kommersiella kit, varför nÄgra vÀl utprovade molekylÀrbiologiska metoder redovisas. Odling anvÀnds enbart för forskningsÀndamÄl. Serologiska metoder finns Ànnu inte allmÀnt tillgÀngliga.


Referensmetodik

Metodik som Àr tillrÀckligt standardiserad för att förtjÀna beteckningen referensmetodik finns Ànnu ej definierad.


Alternativa diagnostiska metoder

Odling

Odling kan utföras med initial odling pÄ veroceller och dÀrefter pÄ fast odlingsmedium men Àr inte aktuell för rutindiagnostik. Generationstiden Àr extremt lÄng vilket innebÀr att en odling kan ta flera mÄnader.


NukleinsyrapÄvisning

Den första PCR-metoden för detektion av Mycoplasma genitalium beskrevs 1991. Denna detekterar sekvenser i adhesionsgenen MgPa. Det finns omrÄden i MgPa som Àr variabla men MgPa1 och MgPa3 som anvÀnds som primers i denna PCR har visat sig ligga i konserverade sekvenser. Hög kÀnslighet och specificitet har Àven en 16S-baserad PCR med primers MG16-45F och MG16-447R. Flera realtids-PCR för detektion av Mycoplasma genitalium har publicerats. Den metod som flera laboratorier i Sverige anvÀnder Àr en Taqman PCR med primers och probe för MgPa-genen. Metoden Àr nÄgot kÀnsligare Àn de traditionella metoderna ovan .

Vid Seruminstitutet i Köpenhamn, liksom i Falun fram till 2007 anvÀnds den 16S-baserade PCR-metoden för en första analys av alla kliniska prover. Positiva prover verifieras sedan med med MgPa1 och MgPa3.

Som för alla PCR-metoder Ă€r DNA-extraktionen en vĂ€sentlig del av analysen för att fĂ„ optimal kĂ€nslighet. DĂ€rför mĂ„ste urinen koncentreras före extraktion. För extraktion i robot, exempelvis Magna Pure, centrifugeras 2 mL urin. Supernatanten sugs av men ca 300 ÎŒL av urinen lĂ€mnas kvar i röret. Pelleten slammas upp i kvarvarande urin och provet hanteras sedan enligt anvisning. Urinprover har visat sig kĂ€nsliga för frysning och PCR-pĂ„visning kan bli falskt negativ efter frysning. För en nĂ€rmare beskrivning av PCR-metodiken, se PCR-pĂ„visning av Mycoplasma genitalium-bilaga3.

Serologi

Kommersiell serologi finns idag inte tillgĂ€nglig. Serologi för Mycoplasma genitalium Ă€r svĂ„r pĂ„ grund av korsreaktion med Mycoplasma pneumoniae. Serologi med Triton X-114 extraherat lipidassocierat membranprotein (LAMP) har dock visats inte korsreagera med Mycoplasma pneumoniae. En in-house ELISA med detta antigen har utvecklats i Örebro.

ResistensbestÀmning

ResistensbestÀmning för framförallt azitromycin har utförts i enstaka forskningsprojekt pÄ Statens Serum Institut i Köpenhamn.


Epidemiologisk typning

DNA-sekvenseringsbaserat typningssystem har utvecklats för forksningsÀndamÄl.


Kvalitetskontroll

Inga kommersiella externa ”quality assurance” (EQA) program finns tillgĂ€ngliga. Laboratorierna bör dĂ€rför tills sĂ„dana program blir tillgĂ€ngliga upprĂ€tta scheman för flerlabsjĂ€mförelser.


Laboratorierapportering

M. genitalium Àr inte anmÀlningspliktig.

REFERENSER

  • 1. Jensen JS, Uldum SA, SØndergĂ„rd-Andersen J et al. Polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma genitalium in clinical samples. J Clin Microbiol 1991;29:46-50
  • 2. Jensen JS, Borre MB, Dohn B. Detection of Mycoplasma genitalium by PCR Amplification of the 16S rRNA Gene. J Clin Microbiol 2003;41:261-266
  • 3. Jensen JS, Björnelius E, Dohn B et al. Use of Taqman 5ÂŽ nuclease real-time PCR for quantitative detection of Mycoplasma genitalium DNA in males with and without urethritis who were attendees at a sexually transmitted disease clinic. J Clin Microbiol 2004;42:683-692
  • 4. Jurstrand M, Jensen JS, Magnusson A et al. A serological study of the role of Mycoplasma genitalium in pelvic inflammatory disease and ectopic pregnancy. Sex Transm Inf 2007;83:319-323