PAR 04 Mikrosporidier

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, reviderad i mars 2012.


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik och Tarminfektioner


Mikroskopisk pÄvisning av microsporidia-sporer efter förstÀrkt trikromfÀrgning

Analysprincip

Mikroskopisk pÄvisning av microsporidia-sporer. Lufttorkade preparat fixeras med metanol, infÀrgas med modifierad trikromfÀrg, avfÀrgas och dehydreras. AvlÀsning sker i ljusmikroskop. Sporerna fÀrgas rosa mot en blÄ bakgrund.

Speciell utrustning

Ljusmikroskop med kalibrerat mÀtokular immersionsobjektiv 100 x

Reagenser

  • formaldehydlösning 3,7 % (=10 % formalin)
  • metanol 99 %
  • förstĂ€rkt trikromfĂ€rg (Ryan-Blue)
Alternativ 1: fÀrdig lösning, Trichrome Blue, frÄn Meridian (ref. 1)
Alternativ 2: för egen beredning av reagens se referens 2, 3 eller 4.
  • Ă€ttiksyra i etanol 90 %
Ă€ttiksyra (isĂ€ttika) 100 % 4,5 mL
etanol 90% 995,5 mL
  • etanol 95 %,
  • etanol 99,5 %
  • xylol alternativt xylol-substitut
  • kompatibelt monteringsmedium
  • immersionsolja

Analysprocedur

Förbehandling av provmaterial

Feces: okoncentrerad feces fixerad i formaldehyd eller SAF. LĂ€mplig spĂ€dning: 1 del feces till 3 delar fixativ. Mycket tunn fecesblandning centrifugeras och sedimentet anvĂ€nds för utstryk. FĂ€rgningen kan ocksĂ„ utföras pĂ„ ofixerad feces spĂ€dd med 0,9 % NaCl eller annat provmaterial: sputum, BAL, urinsediment, ögonskrap etc.

FĂ€rgningsprocedur

Observera att varje fÀrgningsomgÄng skall innehÄlla en positiv kontroll. Se under kvalitetssÀkring.

1. MÀrk önskat antal objektglas.

2. Stryk med pipettspetsen ut ca 10 ”L av provmaterialet. Gör mycket tunna utstryk.

3. LĂ„t preparatet lufttorka.

4. Fixera glaset 5 min i metanol.

5. Placera glaset i trikromfÀrg. LÄt stÄ 90 min i rumstemperatur.

6. Torka av fÀrgöverskottet pÄ glasets baksida mot en allduk. Tryck försiktigt glasets framsida mot allduken.

7. AvfĂ€rga i avfĂ€rgningslösning (Ă€ttikssyra i 90 % etanol) ungefĂ€r 5 sek. LĂ„t överskott av vĂ€tska rinna av mot allduk mellan varje kyvett.

8. Skölj hastigt i 95 % etanol.

9. LĂ„t stĂ„ i 95 % etanol 5 min.

10. LĂ„t stĂ„ i 99,5 % etanol 10 min.

11. LÄt stÄ i xylol alternativt xylolsubstitut 10 min.

12. Montera glaset med kompatibelt monteringsmedium och tÀckglas. LÄt torka. Förvara glasen skyddade mot ljus.

Granskning av preparat

Granska 200 synfÀlt med 100 x immersionsobjektiv. För morfologiska kriterier hÀnvisas till avsnittet om microsporidia.

KvalitetssÀkring

Intern:

Positiv kontroll som innehÄller formalin eller SAF-fixerade microsporidiasporer. Förvaras i kylskÄp och behandlas som övriga prov.
Intern panel innehÄllande fÀrgade preparat med mikrosporidia-sporer.
LĂ€mpligt bildmaterial finns under referens 4 och 5.

Extern: ingÄr mycket sporadiskt i UK-NEQAS feces-utskick

Svarsrutiner

Negativt prov: Inga sporer pÄvisade

Positivt prov: Sporer av Microsporidia pÄvisade

REFERENSER

1. Meridian Diagnostics, Inc. Para-PacTrichrome Blue. Produktinformation

2. Ryan NJ, Sutherland G, Coughlan K, Globan M, Doultree, Marshall J, Baird, Pedersen J, Dwyer B. A new trichrome-blue stain for detection of microsporidial species in urine, stool, and nasopharyngeal specimens. 1993;31:3264-3269.

3. Garcia L. Diagnostic Medical Parasitology. ASM Press, Washington

4. Ash L, Orihel C. Atlas of Human Parasitology. ASCP Press, Chicago

5. Rondamelli EG, Scaglia M. Atlas of human protozoa. Masson 1993.