Tuberkulos-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Tuberkulos (tidigare Referensmetodik:Mykobakteriologisk diagnostik)

och

Icke-tuberkulösa mykobakterierTuberkulos-provtagning

Proven tas i sterila kärl och transporteras i dubbel förpackning, kylskåpsförvaring vid längre tids väntan (helger).

OBS. I inget fall skall vätska tillsättas provet annat än då koagulation (av pleuravätska) skall förhindras med heparin eller Na-citrat. Tuberkulos (tbc) kan vara mer eller mindre spridd i organismen, men målorganet i första hand är lungorna, vilket gör luftvägsprov centrala i tbc-diagnostiken.


Sputumprov

Prov fr√•n djupa luftv√§gar anv√§nds diagnostiskt f√∂r mikroskopi (f√∂rekomst av mykobakterier), men har l√•g k√§nslighet (ca 50% mot odling om anrikning till√§mpas). Olika mykobakteriearter kan ej skiljas mikroskopiskt i nativt material. Positiv mikroskopi vid tbc indikerar st√∂rre smittsamhet √§n vid negativ mikroskopi. √Ąven mikroskopinegativa patienter kan dock smitta. Tre sputumprov brukar rekommenderas f√∂r mykobakteriediagnostik, och minst ett sputumprov b√∂r tas f√∂r smittsamhetsbed√∂mning √§ven i fall d√• bronksk√∂ljning utf√∂rts (g√§rna efter bronkoskopin vilket √∂kar utbytet).

Mikroskopi b√∂r utf√∂ras p√• alla sputumprov. PCR f√∂r M. tuberculosis-komplexet √§r ca 70 % sensitivt mot odling p√• mikroskopi¬¨negativa prov. Om mikroskopin √§r positiv √§r k√§nsligheten 100 %. D√§rf√∂r inneh√•ller mikroskopipositiva prov med negativ PCR med stor s√§kerhet icke-tuberkul√∂sa mykobakterier.

Mykobakterieodling skall ske av alla diagnostiska prov.

I undantagsfall kan enbart mikroskopi av sputum vara ett kliniskt √∂nskem√•l f√∂r uppf√∂ljning av patienter med tuberkulosdiagnos under behandling, men inte f√∂r diagnostik. Detta f√∂rh√•llande m√•ste d√• framg√• explicit av remissen. I s√•dana fall kan mikroskopi g√∂ras p√• icke anrikat sputum enligt internationell norm (25 % k√§nslighet mot odling).


Bronkoalveolärt lavage (BAL)

BAL görs ofta vid oklara lunginfiltrat. Sköljvätskan spär provmaterialet varför mikroskopin blir okänsligare. Den bör dock utföras på alla BAL-prov. PCR kan utföras, men är vanligen mindre känslig än på sputum p.g.a. utspädningen. Mykobakterieodling sker alltid.


Ventrikelsköljning

Ventrikelsköljvätska avspeglar förekomsten av mykobakterier i luftvägarna. Denna undersökning är särskilt lämplig på barn, som ofta inte producerar sputum, och på patienter där BAL inte kan genomföras.

Mikroskopi sker ej rutinmässigt (viss risk för förekomst av apatogena icke-tuberkulösa mykobakterier), men kan utföras på särskild begäran. Mykobakterieodling sker av alla prov, PCR kan utföras.

Pleuravätska

Pleuravätska är ett okänsligt provmaterial, eftersom tbc-infektionen vid pleurit äger rum i vävnaden och endast en mindre del av bakterierna hamnar i pleurahålan. Antikoagulans bör tillsättas i samband med provtagningen, annars förloras bakterier i ev. koagel, som är svårt att hantera på laboratoriet. Biopsi (Abram's nål) är avsevärt känligare än pleuravätska för diagnostik av tbc-pleurit.

Mikroskopi sker rutinmässigt av vätska eller biopsi, odling sker alltid. PCR kan göras av vävnadsbiopsi, på pleuravätska är känsligheten låg.

Lungbiopsi

Lungbipsi utförs sällan. Materialet transporteras i torrt sterilt rör.

Mikroskopi √§r rutin, odling sker alltid. PCR kan utf√∂ras men k√§nsligheten p√• v√§vnadsprov √§r ca 50 % mot odling.