UVI hos barn

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


UrinvÀgsinfektioner hos barn

Det som gÀller för UVI hos vuxna Àr i stor utstrÀckning giltigt ocksÄ för barn. NÄgra viktiga skillnader berörs nedan.


Akut pyelonefrit

Akut pyelonefrit har en helt annan signifikans hos smĂ„ barn under 4-5 Ă„r jĂ€mfört med större barn och vuxna. Även en enstaka infektion kan efterlĂ€mna bestĂ„ende, ibland omfattande njurskada, med risk för utveckling av hypertension och njurinsufficiens i vuxen Ă„lder. Den akuta pyelonefriten Ă€r en vanlig infektion (drygt 1 % av alla pojkar och 2-3 % av alla flickor drabbas) och har ett Ă„ldersmaximum under första levnadsĂ„ret, dĂ„ ocksĂ„ risken för njurskada Ă€r som störst.

Symtomatologin Àr sÀllan vÀgledande under smÄbarnsÄren. Hög feber utan urinvÀgsrelaterade besvÀr Àr kardinalsymtom. NÀr ingen uppenbar förklaring till febern föreligger, bör man urinodla generöst.

Andra för spÀdbarn karakteristiska, om Àn ovanliga manifestationsformer, Àr dÄlig viktökning och anorexi (differentialdiagnostik mot malabsorbtion), samt framför allt vid samtidig obstruktion av urinflödet, akuta vÀtske- och elektrolytrubbningar.

En avgörande faktor för uppkomst av bestÄende njurskada Àr intervallet mellan infektionsdebut och pÄbörjad behandling. Det Àr dÀrför ett konstfel att hos barn uppskjuta behandlingen i avvaktan pÄ odlingsresultatet. Blododling vid akut pyelonefrit kan vara motiverad under första levnadsmÄnaderna, men sÀllan hos Àldre barn. Vid pyelonefrit hos flickor över 3 å 4 Ärs Älder föreligger inte sÀllan en funktionell blÄstömningsstörning, som kan avslöjas med en utförlig miktionsanamnes.

Diagnostik

Överdiagnostik av urinvĂ€gsinfektion hos barn Ă€r ett stort problem. StĂ€lls diagnosen akut pyelonefrit innebĂ€r detta en omfattande uroradiologisk utredning, ibland lĂ„ngtidsbehandling med antibiotika och ett lĂ„ngvarigt uppföljningsprogram. Detta Ă€r smĂ€rtsamt för barnen, tidsödande för familjen och kostsamt för samhĂ€lllet. Kravet pĂ„ diagnostisk stringens mĂ„ste dĂ€rför vara högt.

Med hĂ€nsyn till detta innebĂ€r de sĂ€nkta signifikansgrĂ€nserna för bakteriuri en ökad risk för överdiagnostik hos smĂ„barn, framför allt under blöjĂ„ldern. Pojkarna utgör i detta avseende ett speciellt problem, dĂ„ preputiet Ă€r fĂ€st till glans och utgör en nisch med stora mĂ€ngder tarmbakterier. Dock finns dokumentation för att < 10^8 CFU/L av en uropatogen i renkultur förekommer hos c:a 20 % av smĂ„barn med symtomgivande UVI.

BlĂ„spunktion Ă€r en ofarlig provtagningsmetod, som bör tillĂ€mpas frikostigt pĂ„ barn under 1 Ă„rs Ă„lder. Pyuri, pĂ„visad med sedimentundersökning eller granulocytesterastest, förekommer i mer Ă€n 90 % av fall med symtomgivande UVI (ABU förekommer oftare utan pyuri). Vid “signifikant” vĂ€xt i pĂ„surinprov utan pyuri bör UVI-diagnosen ifrĂ„gasĂ€ttas.

Distala urinvÀgssymtom

Akut bakteriell cystit förekommer hos barn liksom hos vuxna och handlÀggs lika i bÄda grupperna.

Dessutom finns en stor grupp flickor med recidiverande eller permanenta urinvÀgssymtom - huvudsakligen i form av imperativa trÀngningar och inkontinens - ibland med men vanligen utan bakteriuri. Oftast Àr det frÄga om urodynamiska avvikelser. Uroterapeutiska insatser med blÄstrÀning Àr ofta av stort vÀrde, ibland kompletterade med antikolinergisk behandling vid sÄ kallad ostabil blÄsa.

Eliminering av eventuell bakteriuri har ofta ingen betydelse för symtomatologin.


Etiologi

E. coli dominerar som etiologiskt agens hos barn i alla Äldrar. Hos nyfödda Àr Klebsiella spp en vanlig orsak till UVI. Proteus spp förekommer hos pojkar Àldre Àn ett Är som primÀrpatogen art i 1/4 - 1/3 av fallen, utan att nÄgon predisponerande faktor kan pÄvisas.

S. saprophyticus Àr en vanlig orsak till UVI hos flickor i puberteten liksom hos vuxna kvinnor, och kan ocksÄ i ovanliga fall orsaka infektioner hos mindre barn. Vid vesikoureteral reflux liksom vid andra urologiska avvikelser Àr det en representation av andra bakterieslag Àn E. coli.

REFERENSER

  • Hansson S, Brandström P, Jodal U, Larsson P. Low bacterial counts in infants with urinary tract infection. J Pediatr 1998;l32:l80-2.
  • Marild S, Jodal U. Incidence rate of first time symptomatic urinary tract infection in children under 6 years of age. Acta Paediatrica 1998;87:549-52.
  • PylkkĂ€nen J, Vilska J, Koskimies O. Diagnostic value of symptoms and urine specimen in childhood urinary tract infection. Acta Paediatr Scand l979;68:
  • Rushton HG. Urinary tract infections in children. Epidemiology, evaluation, and management. Pediatr Clin North Am l997;44: 1133-69.