Cervicit/uretrit-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Uretrit - ospecificerad hos mÀn och ospecificerad genital infektion hos kvinnor

se Àven Bakteriell vaginos-provtagning


Cervicit och uretrit hos kvinnor

Indikation

Prov tas vid misstanke om cervicit eller uretrit oavsett vilket etiologiskt agens som kan vara aktuellt. Provet undersöks direkt pÄ plats med fÀrgning och mikroskopering av behandlande lÀkare utan att skickas till mikrobiologiskt laboratorium. Vid anamnestisk misstanke pÄ STI (t.ex. oskyddad sexuell kontakt med ny partner) tas kompletterande prov för riktad mikrobiologisk laboratoriediagnostik. Denna direktdiagnostik pÄ mottagningen Àr viktig för stÀllningstagande till antibiotikabehandling och i sÄ fall Àven provtagning för relevanta STI samt eventuell behandling av aktuell partner.


Provtagning

Provtagningsförfarande

Patienten skall inte ha kastat vatten de tvÄ nÀrmast föregÄende timmarna. Med hjÀlp av spekulum instÀlls portio som avtorkas om det föreligger mycket sekret.

Prov tas frÄn cervixkanalen med rayontopsförsedd provtagnings-pinne som förs upp i cervixkanalen och roteras och tas ut utan att komma i kontakt med vaginalslemhinnan. Provet stryks tunt ut pÄ objektglas inför mikroskopering.

Uretraprov tas med 1 ”L platinös eller med rÀnnsond som förs upp i uretra 1-2 cm och sÀtts till samma objektglas bredvid det första stryket.

 • FĂ€rgning. FĂ€rgning med 4 % metylenblĂ„lösning i vatten under 5-10 sekunder, dĂ€refter sköljning med kranvatten. Alternativt görs gramfĂ€rgning, vilken dock sĂ€llan anvĂ€nds pĂ„ STI-mottagningarna i Sverige.
 • Mikroskopi. TyvĂ€rr saknas tillrĂ€ckligt med vetenskapligt underlag för att sĂ€kert faststĂ€lla vilka kriterier för cervicit som Ă€r bĂ€st. Antalet vita blodkroppar kan variera beroende pĂ„ preventivmetod. Utan hormonell antikonception finns en normal variation av antalet vita blodkroppar i cervix och slidsekret under menstruationscykeln (3). Enligt amerikanska studier Ă€r lĂ€ttblödande portio eller varig flytning och samtidig förekomst av >10 polymorfkĂ€rniga neutrofiler/synfĂ€lt i minst 5 synfĂ€lt vid 1000 ggrs förstoring korrelerat med cervicit (4, 5). Av hĂ€vd anvĂ€nds kriteriet >30 polymorfkĂ€rniga neutrofiler som ett cervicitkriterium, men detta har bristande vetenskapligt underlag. I Sverige har man anvĂ€nt kriteriet fler polymorfnukleĂ€ra neutrofiler Ă€n epitelceller i wet smear som ett cervicitkriterium grundat pĂ„ undersökningar av unga kvinnor vĂ„rdade pĂ„ grund av PID (pelvic inflammatory disease) (6).

Förekomst av >5 polymorfkÀrniga neutrofiler/synfÀlt i minst 5 synfÀlt vid 1000 ggrs förstoring indikerar uretrit. Det finns dock en grÄzon och Àven för uretrit saknas tillrÀckligt vetenskapligt underlag för sÀkert faststÀllande av kriteriet.

Kompletterande provtagning

Vid symtom som pollakisuri (frekventa urineringar) och trÀngningar till urinering bör bakteriell cystit uteslutas med urinodling.

I förekommande fall tas prov för diagnostik av Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium. Eventuellt tas prov ocksÄ för odlingsdiagnostik av Ureaplasma species och Mycoplasma hominis.


Uretrit hos mÀn

Indikation

Prov tas för preliminĂ€r diagnostik vid misstanke om uretrit och görs rutinmĂ€ssigt pĂ„ alla mĂ€n som söker vid en STI-mottagning, eftersom det vid klamydia, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae och sannolikt Ă€ven andra icke upptĂ€ckta agens ofta inte finns symtom, men nĂ€stan alltid en mikroskopisk uretrit (>90 %) (7). Undersökningen av provet avser att bekrĂ€fta diagnosen uretrit oavsett vilket etiologiskt agens som misstĂ€nks. Provet undersöks i normalfallet med fĂ€rgning och mikroskopering direkt pĂ„ plats av behandlande lĂ€kare utan att skickas till mikrobiologiskt laboratorium. Vid misstanke antingen grundad pĂ„ mikroskopiska fynd av uretrit eller anamnes talande för STI-risk (t.ex. oskyddat sex med ny partner) tas kompletterande prov för riktad mikrobiologisk laboratoriediagnostik. Ses en mikroskopisk uretrit antibiotikabehandlas som regel patienten redan vid besöket och aktuell partner uppmanas att testa sig samt i de flesta fall dĂ€refter fĂ„ antibiotikabehandling.


Provtagning

Provtagningsförfarande

 • Patienten bör inte ha kastat vatten de tvĂ„ nĂ€rmast föregĂ„ende timmarna. En steril 1 ”L platinös eller en rĂ€nnsond förs upp i uretra cirka tvĂ„ cm för provtagning av flytning och slemhinna. Om uretra Ă€r mycket torr kan öglan fuktas med steril NaCl. Materialet överförs till objektglas och fĂ€rgas inför mikroskopi.
 • FĂ€rgning görs med 4 % metylenblĂ„lösning i vatten under 5-10 sekunder, dĂ€refter sköljning med kranvatten. Alternativt utförs gramfĂ€rgning, vilken dock sĂ€llan anvĂ€nds pĂ„ STI-mottagningarna i Sverige.
 • Mikroskopi: Förekomst av >5 polymorfkĂ€rniga neutrofiler/synfĂ€lt i minst 5 synfĂ€lt vid hög förstoring (1000 ggr) indikerar uretrit (8). IntracellulĂ€ra gonokocker iakttages ocksĂ„ sĂ€krast i 1000 ggrs förstoring. Diagnosen uretrit anses bekrĂ€ftad om patienten har positiv mikroskopi. Det finns dock en grĂ„zon med 5-10 vita per synfĂ€lt dĂ€r samtidig förekomst av undersökaren definierad flytning (droppe i urinrörsmynningen nĂ€r denna klĂ€ms Ă„t eller ökat utbyte vid provtagning) (8, 9). Kriterierna för uretrit stĂ€lldes 1978 och senare erfarenhet och studier har visat att dessa kriterier hittar för mĂ„nga som sannolikt inte har nĂ„gon uretrit. Fler studier behövs dock. Enbart positiv mikroskopi Ă€r i sig ett tillrĂ€ckligt kriterium för att gĂ„ vidare med ytterligare mikrobiologisk provtagning enligt nedan.

Granulocytesterastest

Granulocytesterastest (testremsa) pĂ„ första portionsurin kan komplettera uretritdiagnostiken. Neutrofila granulocyter bildar esteraser som kan detekteras i urin med en testremsa. Flera sĂ„dana finns pĂ„ marknaden. Testet detekterar pyuri (vita blodkroppar i urinen, som inte behöver vara intakta) och anvĂ€nds i första hand för UVI-diagnostik med sensitivitet 70-99 %. Specificiteten avseende pĂ„visande av pyuri Ă€r hög, 91-100 %. DĂ€remot Ă€r specificiteten avseende bakteriuri bara 4-62 % eftersom urintestning kan bli positiv ocksĂ„ vid uretrit, kolpit, atrofiska slemhinnor och feber (LĂ€kemedelsverket 2007). Positiv granulocytesterastest stĂ€rker mikroskopisk uretritdiagnos.

Kompletterande provtagning

I förekommande fall tas dÀrefter odlingsprov frÄn uretra för diagnostik av Neisseria gonorrhoeae eller urinprov för diagnostik av Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium. Eventuell provtagning för odlingsdiagnostik av Ureaplasma species/Mycoplasma hominis.


REFERENSER

 • 1. Brunham RC, Paavonen J, Stevens CE, et al. Mucopurulent cervicitis-the ignored counterpart in women of urethritis in men. N Engl J Med 1984;311:1-6.
 • 2. Lindner L, Geerling S, Nettum J, Miller S and Altman K. Clinical characteristics of women with chlamydial cervicitis. J Reprod Med 1988;33:684-90.
 • 3. Weström L. MĂ„rdh PA. Acute pelvic inflammatory disease (PID). Holmes K, Sparling F, MĂ„rdh PA et al. editors. Sexually Transmitted Diseases. 2nd ed. McGraw-Hill;1990.p. 593-613.
 • 4. Falk L, Fredlund H, Jensen JS. Symptomatic urethritis is more prevalent in men infected with Mycoplasma genitalium than with Chlamydia trachomatis. Sex Transm Inf 2004;80:289-93.
 • 5. Swartz SL, Kraus SJ, Herrmann KL, et al. Diagnosis and etiology of nongonococcal urethritis. J Infect Dis 1978;138:445-54.
 • 6. Horner PJ, Thomas B, Gilroy CB, Egger M, Taylor-Robinson D. Do all men attending departments of genitourinary medicine need to be screened for non-gc urethritis? Int J STD AIDS 2002;13:667-73.