Arcanobacterium haemolyticum

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Version från den 15 december 2009 kl. 11.54 av Magnus Thore (diskussion | bidrag) (→‎Primärisolering)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Arcanobacterium haemolyticum[redigera]

Smittämnet[redigera]

Arcanobacterium haemolyticum, tidigare Corynebacterium haemolyticum, har beskrivits som orsak till svalginfektioner hos ungdom mellan 10 och 30 år, icke så sällan tillsammans med skarlatineformt utslag. Prevalensen hos svalginfekterade har angivits till 2 % och hos friska i samma ålder till 0,2-0,5 % (1-3).

Bakterien kan också ge upphov till allvarligare infektioner framför allt hos immunkomprometterade och patienter med kronisk sjukdom.

Odlingsdiagnostik[redigera]

Provtagning och transport[redigera]

Se avsnitt provtagning Munhåla, svalg-provtagning och odling.

Remiss: Misstanke om A. haemolyticum måste särskilt anges på remissen eftersom bakterien inte kan förväntas bli upptäckt på vanliga substrat.


Primärisolering[redigera]

Referensmedium: Dubbelskiktad human blodplatta (se ÖLI-bilaga 7). Hemolysen blir betydligt svagare med häst- eller fårblod. Arconobacterium haemolyticum är känslig för gentianaviolett. Som alternativ har beskrivits selektivt substrat baserat på kolistin, oxolinsyra och mupirocin (3).

Inkubering i 37 °C, 5% CO2-miljö, 2 dygn.

Avläsning, identifiering[redigera]

Presumtiv diagnos: A. haemolyticum uppträder med 1-2 mm stora grå eller vita kolonier omgivna av en stor karakteristisk hemolyszon med skarp avgränsning. Kolonierna sitter fast i agarn och ger där en fördjupning. A. haemolyticum är grampositiv men tar färg svagt. Efter 48 tim ses tunna pleomorfa stavar med tendens till förgrening och kedjebildning.

I rutindiagnostik torde följande kriterier vara tillfyllest: Inhibition av betahemolysin från S. aureus (omvänt pos’ CAMP-test), katalasnegativ, DNAs-positiv.

Gramfärgning för att utesluta streptokocker.

För slutlig verifiering kan komplettering för att särskilja från Actinomyces pyogenes (tidigare Corynebacterium) ske med:

  • gelatin: negativ
  • xylos: negativ


Referensstammar[redigera]

  • CCUG 33552 (ATCC 9345).


Laboratorierapportering[redigera]

av Arcanobacterium haemolyticum görs ej

REFERENSER[redigera]

  • 1. Banck G, Nyman M. Tonsillitis and rash associated with Corynebacterium haemolyticum. J Infect DiS 1986;154:1937-l940.
  • 2. Karpathios T et al. Arcanobacterium haemolyticum in children with presumed streptococcal pharyngotonsillitis or scarlet fever. J Pediatrics 1992;121:735-737.
  • 3. Carlson P, Renkonen, O-V, Kontianen S. Arcanobacterium haemolyticum and streptococcal pharyngitis. Scand J Infect Dis 1994;26:283-287