Anmälningspliktiga sjukdomar-hud och mjukdelsinfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar med artikel om Smittskyddslagen, tillämpningar


Artikeln uppdaterad februari 2010Anmälningspliktiga sjukdomar[redigera]

Enligt Smittskyddslagen och Socialstyrelsens författningar (SmL 2004:168, Smittskyddsförordningen 2004:255 och SOSFS 2005:23) skall behandlande läkare och läkare vid mikrobiologiska laboratorier anmäla inträffade fall (diagnos) av vissa smittsamma sjukdomar och i förekommande fall utföra smittspårning. Aktuella för det område som behandlas i denna volym är:


Allmänfarliga sjukdomar (anmälnings- och smittspårningspliktiga )[redigera]

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar (anmälningspliktiga)[redigera]

(S) innebär smittspårningsplikt