Grampositiva stavar-diagnostiska minimikriterier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: LaboratoriemetoderGrampositiva stavar, speciesbestämning, minimikriterier[redigera]

Bacillus species, tillhörande cereus-gruppen[redigera]

Fakultativt anaeroba. Sporbildare. Katalaspositiv. Lecitinaspositiv (äggplatta). Se även Klass 3 organismer.

Bacillus species, ej tillhörande cereus-gruppen[redigera]

Aeroba. Sporbildare. Katalaspositiv. Lecitinasnegativ (äggplatta).

Listeria monocytogenes[redigera]

Typisk kolonimorfologi. Betahemolys på blodagar. Katalaspositiv (undantag finns). Ej sporbildande ibland kockoida grampositiva stavar. Rörlig. Eskulinpositiv. VP-positiv. Anm. Positiv CAMP-test på fårblod (L. monocytogenes hemolys är förstärkt nära indikatorstammen S. aureus). Kommersiella brickor är ofta av värde. Bildar syra från ramnos men inte från xylos.

Erysipelothrix rhusiopathiae[redigera]

Tunna filamentösa grampositiva stavar. Ej sporbildare. Katalasnegativ och oxidasnegativ. H2S-produktion i TSI-rör. Orörlig. Eskulinnegativ. Anm. API Coryne kan vara av värde.

Rhodococcus equi[redigera]

Växer strikt aerobt. Grampositiva kockobaciller, katalaspositiv. Ej sporbildare. Växer med laxköttsfärgade kolonier.

Gruppbestämning[redigera]

Difteroida stavar[redigera]

Grampositiva stavar med pleomorft utseende. Innefattar ett flertal arter såsom Brevibacterium species. Corynebacterium minutissimum, Corynebacterium species, Arcanobacterium species, Rothia species, aeroba aktinomyceter, Gardnerella species m.fl.

Benämningen kräver att arterna under speciesbestämning och övrigt är uteslutna via subjektiva eller objektiva metoder.

Övrigt[redigera]

Corynebacterium diphtheriae[redigera]

Följ länken

Nocardia species[redigera]

Följ länken