Mykobakterier (ögon)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till huvudartikeln Tuberkulos


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Mykobakterier[redigera]

Tuberkulos är idag en ovanlig sjukdom i Sverige med ca 600 nya fall per år. Ögonmanifestationer vid infektioner med Mycobacterium tuberculosis är sällsynta (irit, retinal flebit, retinala tuberklar). Keratit har beskrivits vid infektion med atypiska mykobakterier.

Indikationer för provtagning är oklara infektionstillstånd som ej svarar på sedvanlig behandling. HIV-infekterade patienter har en ökad risk att utveckla aktiv tuberkulos och andra mykobakterieinfektioner.

Mykobakterieinfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Provtagning och transport[redigera]

Sekret, vätskor, vävnadsmaterial, biopsier mm överförs till ett sterilt rör utan tillsats. Prov kan även tas med bomullsarmerad pinne som nedförs i sterilt rör utan tillsats. (OBS! Ej transportmedium, sprit eller formalin!). Är materialet mycket sparsamt kan några droppar steril koksaltlösning tillsättas för att förhindra uttorkning. I avvaktan på transport förvaras provet i kylskåp.


Direktmikroskopi och odling[redigera]

Se artiklar om Tuberkulos och Icke-tuberkulösa mykobakterier.

DNA-teknik[redigera]

Snabbmetoder för att påvisa mykobakterier kommer att få ökad betydelse under de närmaste åren. Metoder för påvisning av DNA från M. tuberculosis med polymerase chain reaction (PCR) är idag etablerade vid några laboratorier i Sverige.